Skattefri kørsel og rejsegodtgørelse – krav til arbejdsgiver

Det er en betingelse for at udbetale rejse- og befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren fører kontrol med at grundlaget for skattefriheden er tilstede. Det betyder omvendt også, at lønmodtageren skal give arbejdsgiveren alle de oplysninger, som er nødvendige for kontrollen, og at arbejdsgiveren derefter gennemfører en kontrol.

 

Der stilles følgende dokumentationskrav til udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • Angivelse af om egen bil (eller motorcykel, cykel, knallert, 45-knaller, scooter) er benyttet.
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens mål med eventuelle delmål
 • Angivelse af antal kørte kilometer
 • De anvendte satser
 • Beregning af befordringsgodtgørelsen

 

Der stilles følgende dokumentationskrav til udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • Rejsens erhvervsmæssige formål
 • Rejsens start- og sluttidspunkt
 • Rejsens mål med eventuelle delmål
 • De anvendte satser
 • Beregning af rejsegodtgørelsen

 

I begge tilfælde skal punkterne være synligt kontrolleret af arbejdsgiveren, for eksempel i form af underskrift, stempel eller fejlrettelse.

 

OBS!:
Stikprøver er ikke tilstrækkeligt. Alle punkter nævnt ovenfor skal kontrolleres for alle medarbejdere, der får skattefrie godtgørelser.

Det er administrativt tungt – men opfyldes kravene ikke, er godtgørelserne skattepligtig A-indkomst for medarbejderen.

Konsekvens af fejl:

Finder myndighederne blot en enkelt fejl (et krav, der ikke er opfyldt) hos en enkelt medarbejder, kan det gå ud over alle medarbejdere i virksomheden, der har fået udbetalt skattefrie godtgørelser. Det kan blive rigtig dyrt for arbejdsgiver.

 

Relaterede kurser:

Personalegoder og Skattefri godtgørelser
Løn & Personale 2020

 

Relaterede netværk:

Løn & Personale

Lønomlægning

I denne uge: ”Lønomlægning” eller på godt dansk ”Bruttotrækordningen”

En lønomlægningsaftale kender mange også som bruttotrækordninger, lønnedgangsordninger, bruttoordninger, fleksible lønpakker, kontantlønsnedgang. Ja, kært barn har som bekendt mange navne. Ifølge Den Juridiske Vejledning hedder det retteligt ”lønomlægning”.

“Lønomlægning” betegner ordninger, hvor løn i goder finansieres ved en nedgang i medarbejderens almindelige kontantløn eller ændring af andre dele af lønnen, såsom bonus eller pension. Dvs. en del af kontantlønnen bliver lagt om til løn i goder.  En række betingelser skal dog være opfyldt for at Skattestyrelsen anerkender en sådan ordning.

En lønomlægningsaftale er kun attraktiv, når der kommer personalegoder i spil, som bliver lempeligere beskattet end almindelig ”pengeløn”.

Dét man maksimalt får ud af en lønomlægning er: Sparet AM-bidrag samt ens personlige skatteprocent på sidst tjente kr. af lønnedgangen. Dette vel at mærke hvis personalegodet man får til gengæld for lønnedgangen er skattefrit. Ellers sparer man mindre… eller endda slet ingenting.

Efter praksis stiller Skattestyrelsen følgende tre betingelser for, at en aftale om lønomlægning skattemæssigt accepteres:

 • Betingelse 1 – civilretlig gyldighed
 • Betingelse 2 – kun fremadrettede ordninger
 • Betingelse 3 – reel ændring af lønnens sammensætning


Det betyder,

 • at overenskomster, som parterne er bundet af, f.eks. skal kunne rumme den ændrede lønaftale
 • at lønnedgangsperioden skal være fremadrettet
 • at lønnedgangen er reel. Dvs. lønnedgangen skal have er tilpas lang varighed (som tommelfingerregel min. 12 mdr.) Og lønnedgangen må ikke være betaling for rent private udgifter

Samtidig er det et krav, at godet man får til gengæld for lønnedgangen er stillet til rådighed af arbejdsgiver.


Eksempler på personalegoder, der kunne komme i spil ifbm. en lønomlægning:

 • Telefon og bredbånd
 • Fri bil
 • Avis (hvis erhvervsmæssig relevant)
 • Massageordninger mv.
 • Uddannelser, MBA mv.
 • Frikort til offentlig befordring
 • Parkering ved arbejdsplads
 • Skærmbriller
 • Beklædning som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren med tydeligt navn/logo

….. hvoraf nogle er skattefrie og andre bliver beskattet efter standardsatser.


Relateret kursus:

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Økonomi & Personale Academy lancerer nyt rabatkort

Økonomi & Personale Academy har indført et nyt rabatkort. Dermed er der to rabatkort at vælge imellem: Firma Rabatkort og Personligt Rabatkort.

Herunder kan du læse om rabatkortmulighederne i forbindelse med tilmelding til kurser eller uddannelsesforløb. 

Firma Rabatkort:

 • Rabatkortet kan benyttes af alle virksomhedens ansatte
 • Op til 50 pct. rabat på køb af kurser
 • Gælder til brug for køb af kurser, uddannelser og netværk
 • Rabatkort fås med 3 til 20 klip (1 klip = 1 kursusdag)
 • Der er ikke udløbsdato på kortet
 • Ingen ekstra gebyrer ved afmelding, hvis vi bare får besked ca. én uge før kursusstart (afmelding herefter koster 500 kr. + moms)
 • Økonomi & Personale holder styr på dit forbrug af kurser (klip)

 

Personligt Rabatkort:

 • Dette kort er personligt og kan dermed ikke overdrages
 • Kan med fordel bruges til uddannelsesforløb, men også ved køb af enkeltkurser
 • Et uddannelseskort gælder til 5 kursusdage og giver en besparelse på 50 pct. af normal kursuspris
 • Uddannelseskortet gælder i 2 år fra købstidspunktet
 • Restværdi af ubrugte klip kan ombyttes til klip på Firma Rabatkort

 

Se priser og bestil dit nye rabatkort her

Se vores kursusprogram for 2020 her