Datatilsynets særlige fokusområder for efteråret 2019

Datatilsynet har offentliggjort deres tilsynsplan for det andet halvår af 2019.

I de tilsyn, som Datatilsynet har planlagt i andet halvår af 2019, er der fokus på fire overordnede temaer:

  • Databehandlere
  • Den daglige overvågning
  • Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold
  • Automatiske afgørelser og profilering.

I Datatilsynets nyhed er det nærmere beskrevet, hvordan Datatilsynet for hvert tema har valgt at fokusere på en række underemner. Det er også beskrevet, på hvilke områder Datatilsynet vil foretage disse tilsyn:

I forhold til databehandlere har Datatilsynet besluttet at føre tilsyn med et antal leverandører til både den offentlige og den private sektor.  Heri indgår kontrol af om databehandlernes opfyldelse af deres forpligtelser.

I forhold til den daglige overvågning omfatter de udvalgte områder: Kontrol på arbejdspladsen, forbrugsmønstre, brug af offentlig transport og brug af privat transport (parkering).

I forhold til databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold vil Datatilsynet foretage tilsyn på følgende områder: Det kommunale område, staten, den private sektor og en velgørende organisation.

I forhold til automatiske afgørelser og profilering har Datatilsynet besluttet at føre tilsyn med denne form for behandling af personoplysninger hos et forsikringsselskab og hos en bank.

Økonomi & Personale Academy behandler ovenstående på følgende kurser:

Ansættelsesretten – nye regler mv. 2019

Personoplysninger – dokumentation mv.

Persondata i ansættelsesforhold

 

Du kan læse mere om datatilsynets tilsyn her

Den ny ferielov – feriepengeforpligtelse i årsregnskabet 2019

Med den ny ferielov er det et krav at feriepengeforpligtelsen ved årsafslutning skal opgøres for hver enkelt medarbejder efter den ”konkrete metode”. Det betyder i praksis at den summariske opgørelsesmetode sidste gang finder anvendelse for regnskabsår som afsluttes den 31. august 2019.

Opgørelserne herunder er baseret på følgende generelle forudsætninger:

  1. Opgørelse pr. 31. december 2019
  2. Anvendelse af den ”konkrete metode” – dvs. feriepengeforpligtelse opgørelse pr. medarbejder
  3. Funktionærer som vederlægges med løn under ferie
  4. Opgørelserne er foretaget for en enkelt ansat, som har ret til ferie med løn
  5. Beregningen omfatter ikke funktionærer, som har valgt at få udbetalt løn under ferie med 12 pct. af den optjente ferieberettigede løn (feriegodtgørelse).

Eksempel 1: Lønmodtager er ansat ved årets udgang.

Ferieberettiget løn 1) Lønomkostninger under ferie 2)
Månedsløn brutto 50.000,00 kr. 50.000,00 kr.
Firmatelefon 200,00 kr. 225,00 kr.
Firmabil 4.000,00 kr. 4.500,00 kr.
Arbejdsgiver betalt pension 0,00 kr. 4.000,00 kr.
Samlet månedsløn 54.200,00 kr. 58.725,00 kr.
12 måneders samlet løn 650.400,00 kr.
Løn under ferieafholdelse -62.538,00 kr.
Ferieberettiget løn 587.862,00 kr.
Månedlig ferieberettiget løn 48.989 kr.
Ferieberettiget løn fra 1/1-2019 til 31/8 – 2019 391.912 kr.
Ferieberettiget løn fra 1/9-2019 til 31/12-2019 195.956 kr.
Lønomkostning pr. dag v/20 dage pr. måned 2.936 kr.

Til brug for beregning af feriepengeforpligtelsen opgøres henholdsvis en ferieberettiget løn og en lønomkostning under ferie.

1)  Den ferieberettigede løn indgår i beregning af ferietillægget for perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 og i beregning af beløb til indefrysning for perioden 1. september – 31. december 2019. I den ferieberettigede løn indgår alle skattepligtige lønomkostninger fratrukket løn under ferie. Den arbejdsgiverbetalte pension er ikke en del af den ferieberettigede løn.

2) Lønomkostninger under ferie er det faktiske beløb som udbetales, når den ansatte afholder sin ferie. I praksis anvendes bruttolønnen på opgørelsestidspunktet tillagt de medarbejderrelaterede lønomkostninger herunder personalegoder og pensioner.

Feriepengeforpligtelse af feriesaldo og ferietillæg pr. 31. august 2019:

Ubrugte feriedage pr. 31. august 2019 (feriesaldo):

10               (*)

Lønomkostninger pr. dag jf. opgørelsen ovenfor:

2.936 kr.

Feriepengeforpligtelse af feriesaldoen (10 dage x 2.936 kr.):

29.360 kr. (1)

Ferietillæg: 1 pct. af ferieberettiget løn på 391.912 kr. fra 1. januar 2019 – 31. august 2019:

3.919 kr.   (2)

Skyldig feriepengeforpligtelse i regnskabet afsat som kortfristet gæld (1) + (2):

33.279 kr.

Feriepengeforpligtelse af feriepenge til indefrysning:

Feriepenge optjent 1. september 2019 – 31. december 2019:

195.956 kr. x 12,5 pct = 24.495 kr.

Beløbet afsættes som langfristet gæld hvis virksomheden vælger at beholde feriepenge i virksomheden.

(*) Saldoen opgøres som summen af ubrugte feriedage pr. 1. januar 2019 tillagt optjente feriedage fra 1. januar 2019 – 31. august 2019 reduceret med afholdte feriedage i 2019.

 

Eksempel 2: Lønmodtager fratræder den 1. december 2019 (dvs. i indefysningsperioden)

Ferieberettiget løn
Månedsløn brutto 50.000,00 kr.
Firmatelefon 200,00 kr.
Firmabil 4.800,00 kr.
Arbejdsgiver betalt pension 0,00 kr.
Samlet månedsløn 55.000,00 kr.
11 måneders samlet løn i 2019 605.000,00 kr.
Løn under ferieafholdelse -70.000,00 kr.
Ferieberettiget løn 535.000,00 kr.
Månedlig ferieberettiget løn 48.636 kr.
Ferieberettiget løn fra 1/1-2019 til 31/8 – 2019 389.091 kr.
Ferieberettiget løn fra 1/9-2019 til 30/11-2019 145.909 kr.

Feriepengeforpligtelse af ferietillæg pr. 31. august 2019:

Ferietillæg: 1 pct. af ferieberettiget løn på 389.091 kr. fra 1. januar 2019 – 31. august 2019:

3.891 kr.

 

Feriepengeforpligtelse af feriegodtgørelse pr. 31. august 2019:

12,5 pct. af feriegodtgørelse for den forkortede optjeningsperioden 1/1 – 31/8 2019:

48.636 kr.

 

Ferietillæg og beregnet feriegodtgørelse for den forkortede optjeningsperiode:

52.527 kr.

Beløbet afsættes om kortfristet gæld i regnskabet

 

Feriepengeforpligtelse af feriepenge i indefrysningsperioden::

Feriepenge optjent 1. september 2019 – 30. november 2019:

145.909 kr. x 12,5 pct = 18.239 kr.

Beløbet afsættes som langfristet gæld hvis virksomheden vælger at beholde feriepenge i virksomheden.

Der afregnes skat af feriegodtgørelsen, som forfalder til betaling i 2020 (den 7. januar 2020). I regnskabet afsættes bruttobeløb (altså før skat) som forpligtelse/gæld. Det betyder også at hvis Lønmodtagerne var fratrådt f.eks. i oktober ville feriepengene skulle afsættes netto (efter skattetræk).

 

Relaterede kurser:

Den ny feriekurset – regler og implementering

Aktuel løn 2019

Løn & Personale 2019

Rejselegater og fripladser

Hos Økonomi & Personale Academy mener vi, at uddannelse, såvel som efteruddannelse, er vigtigt!

Både for den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet.

I vores virksomhed beskæftiger vi os med efteruddannelse, så både den enkelte og virksomheden kan være opdateret på ny viden.

Vi ønsker at støtte personer, som arbejder med at dygtiggøre sig gennem uddannelse og efteruddannelse.

Vi tilbyder derfor en række rejselegater til studerende under uddannelse og fripladser til ansatte i virksomheder, som har brug for efteruddannelse.

Rejselegater

Vi tilbyder rejselegater til studerende, der som et led i deres uddannelse skal tilbringe et semester i udlandet.

Lav din ansøgning så grundig som muligt og vedlæg gerne et budget. Henvend dig til dgh@opkurser.dk og beskriv, hvad legatet skal bruges til inden for din uddannelse.

Bemærk at legater kun gives til studerende på bachelor eller kandidat niveau.

Fripladser

Vi tilbyder udvalgte fripladser til virksomheder, som ikke allerede er kunde hos Økonomi & Personale Academy.

På den måde får du mulighed for at afprøve vores kurser.

Henvend dig til dgh@opkurser.dk og fortæl om din virksomhed og hvilket kursus, du gerne vil deltage på.