Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Ændring af konkursloven: Implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet

Folketinget har den 9. juni vedtaget ændringer til konkursloven. Ændringerne træder i kraft den 17. juli 2022.

Med de nye regler implementeres rekonstruktions- og insolvensdirektivet (Europarlamentet og Rådets direktiv 2019/1023 af 20. juni 2019) i dansk ret.

Lovændringerne indfører regler om forebyggende rekonstruktion og revision af reglerne om rekonstruktion og gældssanering.

Med lovændringerne foretages yderligere en række ændringer af gældssaneringsreglerne i konkursloven.

Endelig er der med de nye regler skabt hjemmel til udstedelse af regler om tidlige varslingsmekanismer, der skal være med til at sikre, at skyldnere kan blive advaret om finansielle vanskeligheder og træffe passende tiltag tidligere og derved undgå en forestående insolvens, eller, hvis der er tale om en virksomhed, hvis levedygtighed er permanent svækket, effektivt og ordnet kan afvikle virksomheden.

Den vedtagne lov kan ses på nedenstående link:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l181/20211_l181_som_vedtaget.pdf