Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

I december 2021 afsagde Østre Landsret dom i en sag, der vedrører opfyldelse af lønkravet indenfor forskerordningen.

Forskerordningen giver forskere og højtlønnede medarbejdere, der rekrutteres i udlandet, mulighed for, under visse betingelser, at være omfattet af en særlig skatteordning i Danmark.

Forskerordningen gør det muligt for forskere og højtlønnede medarbejdere, der er rekrutteret i udlandet, at blive lønbeskattet med 27% + AM-bidrag, i alt 32,84% af lønnen i 7 år.

Ordningen giver dermed gode muligheder for at virksomheder kan tiltrække forskere og andre unikke medarbejdere fra udlandet.

For at anvende forskerskatteordningen skal en række betingelser være opfyldt, herunder bl.a.:

  • Medarbejderen må ikke inden for de seneste 10 år forud for rekrutteringen have været fuldt skattepligtig til Danmark, eller begrænset skattepligtig til Danmark af løn eller erhvervsindkomst.
  • Medarbejderen skal indenfor kalenderåret i gennemsnit have en løn på minimum 70.400,- i 2022 pr. måned efter fradrag af ATP – lønkravet ændres hvert år.

Lønkravet skal være opfyldt dels på tidspunktet af ansættelsesforholdet og dels ved hvert årsskifte, da lønkravene justeres årligt. I den ovennævnte sag, havde en udenlandsk medarbejder indgået en ansættelsesaftale med en dansk virksomhed tilbage i 2016.

Månedslønnen i kontrakten var angivet til lønkravet i 2016 (62.500,-), hvor medarbejderen blev ansat. Men lønkravet i ansættelsen blev først ændret i marts 2017, hvorfor lønkravet ift. ordningen dermed ikke længere var opfyldt, da man ved årsskiftet ikke havde indgået en ny ansættelseskontrakt med en justeret månedsløn ift. lønkravene for 2017.

Skattestyrelsen nævnte i sagen, at man i ansættelseskontrakten for det pågældende år, skal kunne se alle betingelser værende opfyldt – ordningen kan altså ikke godkendes for medarbejderen, såfremt man efterfølgende laver justeringer i kontrakten for det indeværende år, for at opfylde betingelserne.

Østre Landsret nåede med Landsskatteretten frem til, at der ikke er grundlag for et krav om, at ændringer i vederlaget i en ansættelseskontrakt for personer, der har været omfattet af forskerskatteordningen, skal foretages inden kalenderårets begyndelse.

 

Relaterede kurser:

Aktuel løn

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Ny bogføringslov skal være implementeret inden udgangen af 2022, herunder krav om digital registrering og andre nyskabelser.

Kurset afholdes den 26. september i Aarhus og den 27. september i Hvidovre.

Læs nærmere og tilmeld dig her.


Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

Kurset omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Der fokuseres bl.a. på den nævnte dom som udvider brugen af Forskerskatteordningen.

Kurset afholdes næste gang den 12. september i Hovedstaden og den 13. september i Vejle.

Læs nærmere om kurset og tilmeld dig her.