Gennemse Kategori

HR & Jura

Lønomlægning

I denne uge: ”Lønomlægning” eller på godt dansk ”Bruttotrækordningen”

En lønomlægningsaftale kender mange også som bruttotrækordninger, lønnedgangsordninger, bruttoordninger, fleksible lønpakker, kontantlønsnedgang. Ja, kært barn har som bekendt mange navne. Ifølge Den Juridiske Vejledning hedder det retteligt ”lønomlægning”.

“Lønomlægning” betegner ordninger, hvor løn i goder finansieres ved en nedgang i medarbejderens almindelige kontantløn eller ændring af andre dele af lønnen, såsom bonus eller pension. Dvs. en del af kontantlønnen bliver lagt om til løn i goder.  En række betingelser skal dog være opfyldt for at Skattestyrelsen anerkender en sådan ordning.

En lønomlægningsaftale er kun attraktiv, når der kommer personalegoder i spil, som bliver lempeligere beskattet end almindelig ”pengeløn”.

Dét man maksimalt får ud af en lønomlægning er: Sparet AM-bidrag samt ens personlige skatteprocent på sidst tjente kr. af lønnedgangen. Dette vel at mærke hvis personalegodet man får til gengæld for lønnedgangen er skattefrit. Ellers sparer man mindre… eller endda slet ingenting.

Efter praksis stiller Skattestyrelsen følgende tre betingelser for, at en aftale om lønomlægning skattemæssigt accepteres:

 • Betingelse 1 – civilretlig gyldighed
 • Betingelse 2 – kun fremadrettede ordninger
 • Betingelse 3 – reel ændring af lønnens sammensætning


Det betyder,

 • at overenskomster, som parterne er bundet af, f.eks. skal kunne rumme den ændrede lønaftale
 • at lønnedgangsperioden skal være fremadrettet
 • at lønnedgangen er reel. Dvs. lønnedgangen skal have er tilpas lang varighed (som tommelfingerregel min. 12 mdr.) Og lønnedgangen må ikke være betaling for rent private udgifter

Samtidig er det et krav, at godet man får til gengæld for lønnedgangen er stillet til rådighed af arbejdsgiver.


Eksempler på personalegoder, der kunne komme i spil ifbm. en lønomlægning:

 • Telefon og bredbånd
 • Fri bil
 • Avis (hvis erhvervsmæssig relevant)
 • Massageordninger mv.
 • Uddannelser, MBA mv.
 • Frikort til offentlig befordring
 • Parkering ved arbejdsplads
 • Skærmbriller
 • Beklædning som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren med tydeligt navn/logo

….. hvoraf nogle er skattefrie og andre bliver beskattet efter standardsatser.


Relateret kursus:

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Stillingsopslag – Udvikling, styring og administration af kundeoplysninger

Økonomi & Personale A/S søger en ny medarbejder til administration og styring af firmaets kundeoplysninger.

 

Lidt om os:

Økonomi & Personale A/S er en kursus- og netværksvirksomhed med adresse i Nordsjælland og med mere end 20 år i branchen. Vi er 5 ansatte og har ca. 20 konsulenter – undervisere – som faste samarbejdspartnere. Vi udbyder kurser på næsten alle hverdage året rundt. Vores netværksvirksomhed, som udspringer af vores kursusforretning, er i rivende udvikling.

 

Dine opgaver bliver:

Du kommer til at styre og administrere firmaets kundeoplysninger – dvs. kursister og netværksdeltagere. Med udgangspunkt i firmaet ca. 5.000 aktive kunder bliver det din hovedopgave, at sikre at antallet af kunder er i fortsat vækst.

Med reference til salgs- og marketingschefen får du ansvar for løsning af følgende hovedopgaver:

 1. Holder styr på kursister og netværksdeltagere ved hjælp af firmaet velfungerende CRM system
 2. Gennemfører aktiviteter, som understøtter tilgang af nye kunder
 3. Iværksætter tiltag som medvirker til at fastholde eksisterende kunder/begrænser frafaldet af eksisterende kunder
 4. Samarbejde med instruktører omkring tilrettelæggelse og redigering af faglige nyheder til kunder og potentielle kunder med det primære formål at understøtte tilgang og fastholdelse af kunder
 5. Samarbejde med vores designer om udvikling af flyers, hjemmesidebannere og andre reklameartikler med det formål at understøtte tilgang af nye kunder og fastholde eksisterende kunder.
 6. Gennemføre andre tiltag – som du selv iværksætter – med det formål at skaffe nye kunder eller fastholde eksisterende kundeforhold
 7. Gennemfører aktiviteter som ”genaktiverer” tidligere kunder
 8. Medvirke til opbygning af optimalt CRM system herunder og at alle kunder er søgbare ud fra relevante søgekriterier

 

Dine forudsætninger og baggrund:

 • Gerne en bred videregående uddannelse, som mere eller mindre dækker arbejdsopgaverne (cand polit, cand oecon, cand merc eller tilsvarende), eller har arbejdet inden for revision, en arbejdsgiverorganisation eller lignende.
 • Gerne praktisk erfaring med administration og styring af kundedatabaser/-oplysninger
 • Praktisk erfaring med opsætning og redigering af faglige artikler
 • God til at præsentere resultater for kolleger
 • Udadvendt i samarbejdet med kolleger og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde struktureret og være ”logisk tænkende”
 • Erfaren excelbruger

Vi tilbyder:

Gode og frie arbejdsforhold og en konkurrencedygtig løn.

Vi er meget fleksible med hensyn til ansættelsestidspunktet og venter gerne på den rette medarbejder.

 

Ansøgning og yderligere oplysninger om stilling:

Per Hoffmann, Mail: PH@opkurser.dk /tlf.: 2825 0026

Alternativt kontakt: Kursuschef: Joachim Dauegaard, Mail: JD@opkurser.dk / tlf.: 2270 0026

Datatilsynets særlige fokusområder for efteråret 2019

Datatilsynet har offentliggjort deres tilsynsplan for det andet halvår af 2019.

I de tilsyn, som Datatilsynet har planlagt i andet halvår af 2019, er der fokus på fire overordnede temaer:

 • Databehandlere
 • Den daglige overvågning
 • Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Automatiske afgørelser og profilering.

I Datatilsynets nyhed er det nærmere beskrevet, hvordan Datatilsynet for hvert tema har valgt at fokusere på en række underemner. Det er også beskrevet, på hvilke områder Datatilsynet vil foretage disse tilsyn:

I forhold til databehandlere har Datatilsynet besluttet at føre tilsyn med et antal leverandører til både den offentlige og den private sektor.  Heri indgår kontrol af om databehandlernes opfyldelse af deres forpligtelser.

I forhold til den daglige overvågning omfatter de udvalgte områder: Kontrol på arbejdspladsen, forbrugsmønstre, brug af offentlig transport og brug af privat transport (parkering).

I forhold til databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold vil Datatilsynet foretage tilsyn på følgende områder: Det kommunale område, staten, den private sektor og en velgørende organisation.

I forhold til automatiske afgørelser og profilering har Datatilsynet besluttet at føre tilsyn med denne form for behandling af personoplysninger hos et forsikringsselskab og hos en bank.

Økonomi & Personale Academy behandler ovenstående på følgende kurser:

Ansættelsesretten – nye regler mv. 2019

Personoplysninger – dokumentation mv.

Persondata i ansættelsesforhold

 

Du kan læse mere om datatilsynets tilsyn her