Gennemse Kategori

Løn & Personaleforhold

Skattefri befordringsgodtgørelse – Dokumentation for kørsel i egen bil

I forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse oplyser medarbejderen i kørselsregnskabet ofte bilens registreringsnummer til arbejdsgiveren.

At medarbejderen kører i sin egen bil er nemlig et af kravene til arbejdsgiveren for, at han kan udbetale befordringsgodtgørelsen skattefrit.

Men hvordan kan arbejdsgiveren være sikker på, at det oplyste registreringsnummer rent faktisk tilhører medarbejderens egen bil?

Det er faktisk lettere, end man måske umiddelbart tror…

Udgangspunkt

Det er en betingelse for at få udbetalt skattefrie godtgørelser, at arbejdsgiveren kontrollerer udbetalingerne. Det betyder, at lønmodtageren skal give arbejdsgiveren alle de oplysninger, som er nødvendige for kontrollen. Og at arbejdsgiveren derefter rent faktisk også gennemfører en kontrol.

Egen bil er anvendt

Ifølge Skat.dk er følgende handling nok for at leve op til kravet om at arbejdsgiver har ført kontrol med at egen bil er anvendt:

”Egen bil, motorcykel mv. omfatter også ægtefælles eller – ved fælles økonomi – samlevers køretøj. Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at egen bil mv. er anvendt. Denne kontrol vil normalt kun være mulig, hvis lønmodtageren på kørselsafregningen erklærer, at egen bil mv. er anvendt – og som yderligere dokumentation eventuelt oplyser bilens registreringsnummer. Hvis husstanden ud over egen bil eksempelvis råder over fri bil, skal registreringsnummeret altid oplyses, da arbejdsgiveren ellers ikke kan kontrollere, om egen bil er anvendt.”

Af noterne til Skattestyrelsens eksempel-kørselsregnskab i ovenstående link fremgår det altså, at det faktisk slet ikke er et krav, at bilens registreringsnummer fremgår af kørselsregnskabet. Kun hvis man også har firmabil…. Men lad nu bare medarbejderen notere det alligevel i kørselsregnskabet. Man skal vælge sine kampe med ’Skattemanden’ med størst omhu…

Den ovenfor nævnte lønmodtager-erklæring kunne dermed formuleres lidt á la dette:
”Jeg, Andreas erklærer ved min underskrift, at jeg har kørt i min egen bil og at alt det andet i dette kørselsregnskab også er korrekt.”

 


Relaterede kurser:

Hjemmearbejdsplads – mulighed for øget momsfradrag for arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse

I disse både triste og alvorlige tider i en verden hvor Coronavirus hærger, er rigtig mange medarbejdere på danske arbejdspladser blevet bedt om at arbejde hjemmefra, hvor dette er en mulighed.

En lille opmærksomhed i den anledning for arbejdsgiver kunne være, at huske at give momsfradraget en tanke.  Hvorfor? Fordi den erhvervsmæssige anvendelse af bredbåndsforbindelsen på hjemmearbejdspladsen alt andet lige nu vil blive større.

Virksomheden skal efter gældende regler foretage et reelt og realistisk skøn over den faktiske erhvervsmæssige andel for ”multimedier”, som er stillet til rådighed for en medarbejder, og hvor der er adgang til privat anvendelse. Her tænkes i denne forbindelse på arbejdsgiverbetalt telefon, PC og bredbåndsforbindelse i hjemmet. PC’en benyttes formentlig hverken mere eller mindre erhvervsmæssigt i hjemmearbejdspladssituationen. Men både telefon og bredbånd kunne godt tænkes anvendt mere erhvervsmæssigt end sædvanligt – pga. f.eks. lange telefonmøder, skypemøder mv.

ML §38, stk.2 (skønsmæssig fradragsret)
For varer og ydelser, som af en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.

Ingen ved i skrivende stund hvor længe Corona-krisen vil vare, og hvor længe medarbejdere kommer til at arbejde hjemmefra.
Om der er væsentlige beløb på spil, kommer an på flere faktorer, herunder hvor mange af virksomhedens medarbejdere, der arbejder hjemme og hvor længe de kommer til at gøre det.

Relaterede kurser:

Manipulation på arbejdspladsen

Destruktiv psykologisk manipulation kan man blive udsat for mange steder – også på arbejdspladsen.

 

Psykologisk manipulation kan sagtens bruges positivt. Men når den bruges negativt bliver den farlig.

Det er her hvor den bruges på en måde, som ikke tager hensyn til andre menneskers personlighed og selvstændighed, og hvor andre menneskers ret til at tænke kritisk og logisk ikke respekteres.

Det er her narcissister og narcissistiske psykopater opererer, og misbruger deres evne til at manipulere kun med det ene formål at udnytte, kontrollere, misbruge og dominere andre for at tilfredsstille deres egne behov og ønsker. Det kan foregå på ledelsesgangen, i forholdet mellem chef og medarbejder, og kolleger imellem. Og naturligvis i mange andre menneskelige interaktioner også….

Ekspertisen har for længst fastslået at ALLE er modtagelige for manipulation.

Eksempler på faktorer som gør dig sårbar overfor manipulation

  • Du tror på, at der er noget godt i alle mennesker – og at alle kan forandre sig
  • Du tror, at man skal finde sig i at blive ydmyget, nedgjort og talt grimt til
  • Du nægter at tro på, at der findes gennemført ondskabsfulde mennesker i denne verden
  • Dit selvværd, din selvtillid- og din selvsikkerhed er lav

                      

      Bliv klogere på manipulationens væsen           

          Konference 2020: Ledelse eller manipulation

 

Nogle forbliver i manipulerende forhold i årevis – f.eks. i parforhold, men skam også på arbejdspladsen. Selvom du er et normalt tænkende og begavet menneske, så kan narcissisten og den narcissistiske psykopat få dig til at ligge på gulvet i et hjørne uden til sidst at vide, hvem du selv er.

At du er kommet i kløerne på en narcissist/psykopat, kan bl.a. ses ved at lige meget hvor meget du arbejder eller prøver at servicere vedkommende, så er det aldrig nok.

Det ender i diskussioner om de samme ting igen og igen, fordi narcissisten/psykopaten aldrig ændrer sig. Han eller hun VIL vinde og ser desuden sig selv som større, stærkere, klogere, mere værd osv. end dig og alle andre. Og når han eller hun nu er den bedste, hvorfor skulle vedkommende så ændre sig?

Narcissister/psykopater føler aldrig skyld eller dårlig samvittighed. Selv hvis de giver en undskyldning, så er det opspind. Kort efter gentager vedkommende nøjagtig den samme grimme opførsel igen.

Her er et par velkendte kendetegn på en narcissist/psykopat:

De lytter aldrig

Er dybest set ligeglade med andre mennesker. Derfor lytter de kun til andre, hvis de selv kan få noget ud af det, eller du taler om og interesserer dig for det de også gør.

De siger aldrig undskyld

Heller ikke selv om det helt åbenlyst er deres skyld. Vender enhver situation om, så dét, der egentlig var deres skyld, pludselig er DIN skyld. De føler ikke skyld – det er en del af personlighedsforstyrrelsen – men de kan lade som om!

De får dig til at føle dig utryg

Du bliver aldrig god nok, fordi deres fokus jo dybest set altid er på dem selv – og det er kun dem og deres måde at se eller gøre tingene på, der er det helt rigtige. Selv om du er helt sikker på, at denne gang har du gjort præcis som du ved, at de ønsker det – så finder de et eller andet som de er utilfredse med. Du er derfor næsten altid på stikkerne, når du er sammen med en psykopat/narcissist, og det føles ekstremt utrygt at vide, at du har udsigt til at fejle igen, og igen og igen…

 

Relaterede arrangementer: