Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Udbruddet af Coronavirus sætter dansk økonomi under et ekstraordinært pres, som regeringen og Folketingets partier arbejder intensivt på at afbøde. Derfor har regeringen på skatteområdet allerede gennemført tiltag, der øger virksomhedernes likviditet med 165 mia. kr. Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om to yderligere initiativer der indbefatter momsområdet, og som øger virksomhedernes likviditet

  1. Udbetaling af indbetalt moms
    Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Dette gælder i øvrigt også for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april. Læs de fine detaljer og eksempler her
  2. Loftet på skattekontoen afskaffes midlertidigt
    Loftet på skattekontoen er tidligere blevet hævet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Nu afskaffes loftet helt i perioden frem til den 1. april 2021. Det sikrer, at virksomhederne fortsat kan indbetale skat og moms efter de normale betalingsfrister, og dermed undgå eventuelle negative bankrenter. Eller sagt på en anden, og måske frisk, måde: Man kan igen bruge Skattestyrelsen som bank. Endvidere aflaster det statens lånebehov i en tid, hvor staten har behov for at låne mange penge for at finansiere hjælpepakkerne.
    Læs de fine detaljer her

Klik her for overblik over programsatte momskurser.