Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

En ny orlovsordning – ”barselsreformen” – er nu vedtaget i Folketinget.

Fra august 2022 træder aftalen om øremærket barsel i kraft. Den kommer som del af et EU-direktiv. Ordningen får betydning for børn født den 2. august eller senere.  Der er tale om betydelige ændringer af barselssystemet, herunder retten til barselsdagpenge.

Med fokus på den nye barselslov afholder vi kurset ’Barselsregler og ligebehandling på arbejdsmarkedet’.

Barselsreformen indeholder en række store ændringer, herunder bl.a.:

 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Fædreorlov – nye regler
 • Forældreorlov og barselsdagpenge – nye regler
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen
 • Hvordan stilles registrerede forældre som medmor/medfar i barselsreformen
 • 24/24 model indføres

Vi har programsat en række datoer som kan ses nedenfor:

 • 9. maj i Hvidovre
 • 11. maj i Aalborg
 • 9. juni i Vejle
 • 15. juni i Hvidovre

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Læs nærmere og tilmeld dig det eftertragtede kursus her.