Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

Nedenfor er eksempler på, hvordan ESG-rapportering kan foretages i forhold til at understøtte kravene om forbud mod forskelsbehandling på arbejdspladsen:

 

Diversitet og inklusion: En virksomhed kan rapportere om sin mangfoldigheds- og inklusionspraksis og mål.

Dette kan omfatte data om medarbejderes race, køn, alder og seksualitet for at sikre, at der er repræsentation og lige muligheder for alle medarbejdere.

 

Rekruttering: En virksomhed kan rapportere om sine rekrutteringspraksis, herunder hvordan den fremmer mangfoldighed og inklusion, samt hvilke foranstaltninger den har truffet for at undgå diskrimination i rekrutteringsprocessen.

 

Træning og udvikling: En virksomhed kan rapportere om sine trænings- og udviklingsprogrammer, herunder hvordan den sikrer, at alle medarbejdere har lige adgang til træning og udviklingsmuligheder, og hvordan den fremmer mangfoldighed og inklusion i disse programmer.

 

Løn og forfremmelse: En virksomhed kan rapportere om sin lønpolitik og forfremmelsespraksis for at sikre, at der ikke er forskelsbehandling baseret på race, religion, køn, alder eller andre faktorer. Rapporteringen kan omfatte data om medarbejderes løn og forfremmelsesrater fordelt på forskellige demografiske grupper.

 

Klagemuligheder: En virksomhed kan rapportere om sine klageprocedurer for at sikre, at medarbejdere kan rapportere forskelsbehandling uden frygt for repressalier, og at klager bliver behandlet retfærdigt og effektivt.

 

Disse eksempler på ESG-rapportering kan hjælpe virksomheder med at opfylde kravene om forbud mod forskelsbehandling på arbejdspladsen og fremme diversitet, inklusion og retfærdighed på arbejdspladsen.

 

Relevante kurser:

ESG – Rapportering:

Den 7. november i København og den 9. november i Vejle

 

Ligebehandling på arbejdspladsen – om regler og ESG – rapportering:

Den 13. november i København og den 15. november i Vejle