Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Folketinget har vedtaget en ændring til forskelsbehandlingsloven, hvilket betyder, at fra 1. juli 2022 kan arbejdsgivere ikke længere anmode ansøgere om at oplyse alder i forbindelse med rekruttering.

Formålet med denne nye tilføjelse til forskelsbehandlingsloven er at forhindre, at en arbejdsgiver på forhånd frasorterer ansøgere på baggrund af alder og dermed fravælge bestemte aldersgrupper, når der skal ansættes nye medarbejdere.

Beskæftigelsesministeriet fremsatte i februar måned 2022 dette lovforslag som nu er blevet vedtaget, da bl.a. mange ledige seniorer oplever, at de bliver valgt fra på grund af deres alder, når virksomheder foretager den første screening af jobansøgninger.

 

Relevante kurser:

Aktuel HR Jura 2022

Kurset ’Aktuel HR Jura 2022’ har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder og det nye lovprogram. Store ændringer til barselsloven er vedtaget med flere konsekvensændringer for anden lovgivning.

Der er vedtaget ændringer til ”omsorgsorlov”, ny trepartsaftale med nye arbejdsgiverkrav til håndtering af seksuel chikane og ovenstående nye lovforslag der vil forhindre arbejdsgivere elektronisk screening og anden forhåndsfrasortering af jobansøgere på baggrund af deres alder.

Kurset afholdes den 1. september i Hovedstaden og den 8. september i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.

 

Forskelsbehandling på arbejdspladsen

Kurset giver indsigt i love og regler, som regulerer forskelsbehandling på arbejdspladsen, herunder: Ligebehandlingsloven, ligelønsreglerne, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, vejledninger fra Arbejdstilsynet om krænkelser på arbejdspladsen mv.

Kurset afholdes næste gang den 13. juni i Hovedstaden, den 9. november i Aarhus og den 16. november i Hovedstaden.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.