Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporter

Et nyt lovforslag (L163), som blev fremsat d. 6. april 2022 af Erhvervsministeren, indeholder forslag til årsregnskabsloven, herunder udskydelse af selskabers frist for at indlevere årsrapport.

Der fokuseres på en forlængelse af indsendelsesfristen for årsrapporter. Fristen for indberetning af årsrapporter er i dag 5 måneder, og lovforslaget omfatter en udskydelse af Erhvervsstyrelsens frist med én måned, hvilket betyder at indberetning først skal ske seks måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

For langt hovedparten af virksomhederne vil denne udskydelse betyde, at fristen for indberetning af årsrapporten ensrettes med fristen for indberetning af oplysningsskema til Skatteforvaltningen.

Der er tale om virksomheder som befinder sig i regnskabsklasse B og C.
Erhvervsstyrelsen har, pga. Corona situationen, de seneste år udskudt fristen med én til tre måneder.

Årsrapporter som for virksomheder med kalenderår som regnskabsår, skal altså, ifølge lovforslaget, ikke længere indberette senest d. 31. maj, men derimod d. 30. juni.

 

Relevante kurser

Vi udbyder en række relevante kurser og webinarer, hvor den nye bogføringslov samt årsregnskabsloven og ovenstående lovforslag indgår.

 

Afstemninger – ny bogføringslov

Virksomheden skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser vedrørende moms, skatter, årsrapporter mv. Krav til afstemning af økonomiske indberetninger følger af den ny bogføringslov som vedtages inden sommeren 2022.

Webinaret afholdes d. 5. oktober.

Læs nærmere og tilmeld dig her.

 

Aktuel løn 2022

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Ny bogføringslov skal være implementeret inden udgangen af 2022, herunder krav om digital registrering og andre nyskabelser.

Kurset afholdes d. 26. september i Aarhus og d. 27. september i Hovedstaden.

Læs nærmere og tilmeld dig her.

 

Fra bogholderi til regnskab

På kurset får du en indgående gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du kan begå dig i en regnskabsafdeling. Vi gennemgår alle de grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber, kontoplanens opbygning, daglig bogføring mv. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Kurset afholdes d. 13.-14. juni i Hovedstaden, 26.-27. september i Hovedstaden og d. 11.-12. oktober i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig her.

 

Årsrapporten – et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra.

Kurset medtager også en række væsentlige ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter.

Kurset afholdes d. 21. november i Hovedstaden og 22. november i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig her.