Seneste indlæg

Datatilsynets fokusområder i 2023 GDPR-dom ankes af statsadvokaten

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) vedtog d. 16. maj 2022 nye retningslinjer for beregning af administrative bøder, der harmoniserer med den metode som databeskyttelsesmyndighederne anvender.

Retningslinjerne omfatter en række udgangspunkter for bødeudmålingen som overvejes ved tre følgende elementer:

  • Kategoriseringen af overtrædelse efter karakter
  • Overtrædelsens grovhed
  • Virksomhedens omsætning

Retningslinjerne anvender en 5-trins beregningsmetode. Denne beregningsmetode og disse nye retningslinjer er en vigtig tilføjelse til den ramme, som det Europæiske Databeskyttelsesråd bygger for et skabe et mere effektivt samarbejde mellem databeskyttelsesmyndighederne om grænseoverskridende sager.

De nye retningslinjer sendes i offentlig høring de næste 6 uger, hvorefter den endelige version af retningslinjerne vil blive vedtaget.

Bødevejledningen som det Europæiske Databeskyttelsesråd nu har vedtaget nye retningslinjer for, minder meget om den beregningsmodel, som blev præsenteret tilbage i januar 2021 i Datatilsynets bødevejledning, for udmåling af bøder til virksomheder.

Er I i Jeres virksomhed opdateret på reglerne inden for GDPR?

I efteråret har vi følgende udbud af kurser til at gøre du og din virksomhed klogere inden for området.

 

Persondata – i ansættelsesforhold

På kurset gennemgås betydningen af regler i ansættelsesforholdet. Kurset sætter fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesager mv.

Endvidere gennemgås regler for når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger.

Kurset afholdes d. 2. november i Hovedstaden og d. 17. november i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig her.

 

Persondata – kend reglerne

På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata.

Herunder gennemgås de grundlæggende behandlingsprincipper, almindelige og følsomme personoplysninger samt fortrolige oplysninger, brug af samtykkeregel mv.

Kurset afholdes d. 12. oktober i Hvidovre og d. 25. oktober i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig her.

 

Persondata – nyheder og aktuelle temaer

Kurset samler op på nyheder og aktuelle temaer inden for persondataområdet samt forhold der erfaringsmæssigt, giver anledning til udfordringer i forhold til virksomhedernes beskyttelse af persondata.

Kurset afholdes d. 22. november i Hvidovre og d. 23. november i Vejle.

Læs nærmere og tilmeld dig her.

 

Persondata – registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter
Kurset gennemgår den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter i behandlingen af persondata.

Endvidere behandles kravene til en sikker databehandling, krav til systemdesign, indbyggede kontroller, oplysningspligten, udarbejdelse af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse mv.

Kurset afholdes d. 13. oktober i Hvidovre og d. 26. oktober i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig her.