Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Som udgangspunkt er alt man modtager af sin arbejdsgiver skattepligtigt. Forstået på den måde, at ikke kun kontantløn beskattes, men også lønaccessorier, altså personalegoder. Løn kan i sandhed antage mange former.

 

Men der findes undtagelser til den generelle skattepligt. Der findes goder, der er direkte nævnt skattefrie i ligningsloven. Der er goder, der falder ind under særlige bagatelgrænser for skattepligt.

Generel medarbejderpleje er som udgangspunkt skattefri. Det kunne f.eks. være en frugtordning, kaffe på arbejdspladsen, deltagelse i personalearrangementer og meget mere…

 

Generel medarbejderpleje/personaleplejefritagelsen – skattefrit
Der er tre elementer i denne undtagelse til skattepligten for personalegoder:

1) Godet skal være uden væsentlig økonomisk værdi

2) Godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og

3) Det skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje

 

Relaterede kursus:

Relateret netværk: