Seneste indlæg

Corona & Moms Skattefri befordringsgodtgørelse – Dokumentation for kørsel i egen bil

Som udgangspunkt er alt man modtager af sin arbejdsgiver skattepligtigt. Forstået på den måde, at ikke kun kontantløn beskattes, men også lønaccessorier, altså personalegoder. Løn kan i sandhed antage mange former.

 

Men der findes undtagelser til den generelle skattepligt. Der findes goder, der er direkte nævnt skattefrie i ligningsloven. Der er goder, der falder ind under særlige bagatelgrænser for skattepligt.

Generel medarbejderpleje er som udgangspunkt skattefri. Det kunne f.eks. være en frugtordning, kaffe på arbejdspladsen, deltagelse i personalearrangementer og meget mere…

 

Generel medarbejderpleje/personaleplejefritagelsen – skattefrit
Der er tre elementer i denne undtagelse til skattepligten for personalegoder:

1) Godet skal være uden væsentlig økonomisk værdi

2) Godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og

3) Det skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje

 

Relaterede kursus:

Relateret netværk: