Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

Grundlæggende lønadministration omfatter alle de processer, der er involveret i at administrere lønnen for medarbejdere i en virksomhed.

Det omfatter typisk følgende opgaver:

Indsamling af oplysninger: Indsamling af oplysninger om medarbejderne, herunder personlige oplysninger, arbejdsoplysninger, lønoplysninger og andre relaterede oplysninger.

 

Lønudregning: Beregning af medarbejdernes løn baseret på deres timetal, lønsatser og eventuelle tillæg eller fradrag.

 

Lønregistrering: Registrering af medarbejdernes lønoplysninger i virksomhedens lønsystem, inklusive fravær, overarbejde og eventuelle ændringer i arbejdsforholdet.

 

Lønudbetaling: Sørge for, at medarbejderne får udbetalt deres løn til tiden, og at eventuelle skatter og afgifter bliver trukket fra.

 

Lønrapportering: Rapportering af lønoplysninger til relevante myndigheder og andre interessenter (SKAT, pensionsordninger eller forsikringsselskaber mv.)

 

Relevant kursus om emnet:

Grundlæggende lønadministration