Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

I disse både triste og alvorlige tider i en verden hvor Coronavirus hærger, er rigtig mange medarbejdere på danske arbejdspladser blevet bedt om at arbejde hjemmefra, hvor dette er en mulighed.

En lille opmærksomhed i den anledning for arbejdsgiver kunne være, at huske at give momsfradraget en tanke.  Hvorfor? Fordi den erhvervsmæssige anvendelse af bredbåndsforbindelsen på hjemmearbejdspladsen alt andet lige nu vil blive større.

Virksomheden skal efter gældende regler foretage et reelt og realistisk skøn over den faktiske erhvervsmæssige andel for ”multimedier”, som er stillet til rådighed for en medarbejder, og hvor der er adgang til privat anvendelse. Her tænkes i denne forbindelse på arbejdsgiverbetalt telefon, PC og bredbåndsforbindelse i hjemmet. PC’en benyttes formentlig hverken mere eller mindre erhvervsmæssigt i hjemmearbejdspladssituationen. Men både telefon og bredbånd kunne godt tænkes anvendt mere erhvervsmæssigt end sædvanligt – pga. f.eks. lange telefonmøder, skypemøder mv.

ML §38, stk.2 (skønsmæssig fradragsret)
For varer og ydelser, som af en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.

Ingen ved i skrivende stund hvor længe Corona-krisen vil vare, og hvor længe medarbejdere kommer til at arbejde hjemmefra.
Om der er væsentlige beløb på spil, kommer an på flere faktorer, herunder hvor mange af virksomhedens medarbejdere, der arbejder hjemme og hvor længe de kommer til at gøre det.

Relaterede kurser: