Kan du tælle til 25?

Af Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent, Økonomi & Personale Academy

Undtagelsesvis kørsel mellem bopæl og arbejdsgiverens adresse – 25 gange-reglen
Kørsel med firmabil mellem hjem og arbejde er privat kørsel. Dette gælder også, selvom bilen bliver brugt til kørsel til og/eller fra bopælen i forbindelse med kørsel, der i øvrigt er erhvervsmæssig.

Ligningsrådet har dog udtalt, at hvis en ansat undtagelsesvist kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl op til 25 gange om året, udløser kørslen ikke beskatning hvis;

  • bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag
  • den ansatte i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat
  • der føres kørselsregnskab

Det udløser desuden ikke beskatning når en medarbejder, under tilsvarende betingelser, efter udelukkende at have brugt bilen erhvervsmæssigt, kører hjem om aftenen, og den efterfølgende dag kører direkte fra den sædvanlige bopæl til arbejdspladsen. Se SKM2003.13.LR.

Skatterådet har i en sag fastsat undtagelsesvis kørsel til højst 25 gange om året. Se SKM2006.90.SR . Hver enkel kørsel mellem arbejdssted og bopæl og kørsel mellem bopæl og arbejdssted tæller med ved opgørelsen af de 25 gange.

Hvis de 25 gange overskrides
Overskrides de 25 gange om året, udløser det beskatning af fri bil i den periode, hvor den ansatte har haft rådighed over bilen til privat brug.

Det er SKATs opfattelse, at hvis en person kører mere end 25 gange i forskellige biler, så er det den bil, vedkommende kører i den 26. gang, som vedkommende skal beskattes af.

Et eksempel
Det er Skatteministeriets opfattelse, at hvis en bil tages med hjem, f.eks fordi den ansatte skal på kursus i de tre efterfølgende dage, og der hver dag køres mellem kursusstedet (midlertidigt arbejdssted) og hjemmet, tæller det kun én gang ved opgørelsen af de 25 gange. Når der køres tilbage til arbejdsgiverens adresse efter endt kursus den efterfølgende dag, tæller det én gang mere ved opgørelsen af de 25 gange.

I SKM2016.508.SR har Skatterådet bekræftet, at 25-gangereglen tælles for den enkelte medarbejder og over en løbende 12-måneders periode.

Beskatning af firmabil er et løbende fokusområde for SKAT. På en række af vores kurser går vi derfor i dybden på området…

 

Relaterede kurser og netværk: