Kørsel i varevogne – beskatning af fri bil?

For at undgå beskatning af fri bil til rådighed (kørsel hjem-arbejde) ved kørsel i en varevogn, kræver SKAT at køretøjet er ’specialindrettet’ – eller at man fremviser den sædvanlige tro-og-love erklæring, hvori man fraskriver sig rådighedsretten.

Afgørelsen af om køretøjet er specialindrettet er subjektiv, og SKAT (og domstolene) lægger vægt på en stribe momenter, der kan tyde på det ene eller det andet. Specialindrettede køretøjer er kendetegnet ved, at de er uegnede til privat kørsel, netop pga. indretningen. Af den grund kan man derfor køre hjem i dem uden at blive beskattet.

Momenter, der indgår i bedømmelsen af om et køretøj er specialindrettet – altså uegnet til privat kørsel:

Bemærk, at det er en fordel at bilen ikke er rengjort og at den er ildelugtende… Fantastisk!

Selvmål
At indregistrerer bilen til ’blandet anvendelse’ og derfor montere ’papegøjeplader’ og betale privatbenyttelsesafgiften trækker fælt ned i den samlede bedømmelse. Det er et signal til alle om, at bilen netop ikke er indrettet på en sådan måde, at den er uegnet til privat brug. Faktisk agter man netop at benytte bilen til private formål. Hvorfor ellers undlade momsfradraget ved købet af varebilen og efterfølgende betalinger af privatbenyttelsesafgiften?….

Effekten af at montere en ’papegøjeplade’ er, at virksomheden undgår momsproblemer. Det er tilladt at køre privat rundt i bilen – momsmæssigt. Men det har også en skattemæssigt effekt som ’sidegevinst’:

Det vil udløse beskatning af fri bil til rådighed, at montere ’papegøjeplader’ … Igen med mindre der forligger en tro-og-love erklæring om at medarbejderen ikke benytter bilen privat og at arbejdsgiver påser at dette er korrekt. Men igen; – hvis det er tilfældet, at der foreligger en tro-og-love erklæring, hvorfor så montere ’papegøjepladen’?….

Jf. denne dom fra Vestre Landsret: SKM2017.477.VLR

–  Køretøjet var indrettet med reolsystem i varerummet. Landsretten fastslog, at Mercedesen ikke havde en sådan indretning, at den kunne anses som et specialindrettet køretøj, der var uegnet som alternativ til en privat bil.

–  Landsretten fandt videre, at der i sagen var en formodning for, at appellanten havde haft den omhandlede Mercedes til rådighed til privat benyttelse. Landsretten henviste i den forbindelse bl.a. til, at køretøjet var indregistreret til blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse, samt at selskabet havde betalt tillægsafgift for privat anvendelse.

–  Endelig fandt landsretten, at formodningen for privat rådighed ikke var afkræftet.

Kan beskatning undgås?
Jeps! Sørg for at varevognen er specialindrettet – og indregistreret på rene gule plader. Så er det skattefrit at køre hjem i bilen, – og i øvrigt også at have såkaldte på ’svinkeærinder’ på op til 1.000 km årligt. Altså privat kørsel, som f.eks. at hente børn i daginstitutionen, handle ind etc. ’Svinkeærinderne’ må dog kun foregå i relation til arbejdskørslen.

Relaterede kurser og netværk: