Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

Forslag til en ny ansættelsesbevislov, som implementerer direktivet om gennemsigtige ansættelsesvilkår, er nu fremsat i folketinget. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2023. Reglerne får betydning for virksomhedens ansættelseskontrakter.

 

Der er tale om relativt omfattende regelændringer, der i praksis vil omfatte alle medarbejdere. Det vil derfor være nødvendigt for mange arbejdsgivere at få opdateret af politikker, medarbejderhåndbøger mv. eller udarbejdet tillæg til ansættelseskontrakter.

 

Ændringerne medfører bl.a.:

 

  • At alle lønmodtagere i ansættelsesforhold , hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge, eller hvor arbejdstiden er uforudsigelig – vil være omfattet af de nye regler.

 

  • At de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives senest 7 kalenderdage efter, at ansættelsen er påbegyndt.

 

  • Nye regler om en række materielle rettigheder i ansættelsesholdet, herunder adgang til bibeskæftigelse, hvor udgangspunktet vil være, at medarbejderen har ret til bibeskæftigelse, medmindre det vil være muligt at begrænse adgangen til bibeskæftigelse efter en konkret vurdering og baseret på et eller flere hensyn, der giver mulighed for at fastsætte begrænsninger.

 

  • Nye regler om vilkår ved obligatorisk uddannelse samt en række regler, der har til formål at gøre arbejdsmønstre mere forudsigelige for medarbejdere med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Relevante kurser:

 

Nye ansættelseskontrakter

Aktuel ansættelsesret 2023

Personalehåndbogen