Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Vil du øge din viden samt dine kompetencer inden for det ansættelsesretlige område?

Vi har netop programsat et spændende forløb som samlet afholdes over 5 kursusdage.

Forløbet er opdelt i 2 moduler og afholdes til efteråret.

Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb – der kan udstedes merit for enkelte kursusdage hvis disse har været gennemført tidligere i 2022.

Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

MasterClass I: Grundlæggende ansættelsesret (2 dage)

Dag 1: Ledelsesretten & funktionæransættelser

Overblik:

 • Ledelsesretten
 • Funktionærretten
 • Timelønnede ansættelser
 • Ansættelsesbevisloven
 • EU – lovgivning i form af direktiver og forordninger
 • Arbejdstidsregler
 • Hovedaftalen, overenskomster, lokalaftaler mv.
 • Særlovgivning (GDPR, arbejdsmiljølovgivning, ferieregler mv.)

Ledelsesretten:

 • Om arbejdsgivers bestemmelsesret
 • Om arbejdsgivers ret til at ændre i arbejdets indhold og tilrettelæggelse
 • Ændring af løn- og arbejdsvilkår – herunder de varslingsmæssige konsekvenser
 • Når den ansatte siger “fra” overfor opgavernes indhold mv.
 • Begrænsninger i ledelsesretten i forhold til anden lovgivning (arbejdsmiljølovgivning mv.)
 • Når udmøntning af ledelsesretten giver anledning til konflikter
 • Domme, afgørelse mv. hvor ledelsesrettens udstrækning er afprøvet

Funktionæransættelser – rettigheder og pligter – summarisk:

 • Funktionærstatus – vigtigste rettigheder og pligter
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten
 • Om retten til at tage “bibeskæftigelse”
 • Ferieretten, retten til barsel etc.
 • Retten til dækning af udgifter afledt af ansættelse

 

Dag 2: Ansættelseskontrakten og Personalehåndbogen

 • Lovgivning mv. som styrer udformning af kontrakter
 • Hvornår skal der foreligge en kontrakt?
 • Hvilke punkter skal en kontrakt indeholde?
 • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
 • Nyt direktiv om minimumsrettigheder i ansættelsesforhold
 • Ansættelsesklausuler og kontraktforhold
 • Ændringer i ansættelsesforhold
 • Ferielovgivning og kontraktforhold
 • Whistleblowerlovgivning og kontraktforhold

 

MasterClass II: Videregående ansættelsesret (3 dage)

Dag 1: Sygefravær på arbejdspladsen

 • Fraværsårsager og sygdomsbegrebet – hvad siger juraen
 • Sygdom i forbindelse med ansættelse
 • Delvise syge- og raskmeldinger
 • Sygdom og ferie
 • Særlige arbejdsgiverpligter mv.
 • Den ansattes pligter under sygdom og andet fravær
 • Sygdom og handicap
 • Sygefravær og persondatalovgivningen

 

Dag 2:  Opsigelse af medarbejdere

 • Forberedelse af opsigelsesprocessen
 • Opsigelse – formkrav mv.
 • Større opsigelsesrunder
 • Opsigelsesrestriktioner
 • Opsigelse – særlig om ferieafvikling

 

Dag 3:  Forskelsbehandling på arbejdspladsen

 • Begrebsdefinitioner
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Forskelsbehandling pga. seksuel orientering, religiøst tilhørsforhold, etnicitet og nationalitet
 • Sprogkrav
 • Reglementariske bestemmelser om påklædning ift. diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Ansatte med handicap: arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse
 • Helbredsoplysninger og handicap
 • Forskelsbehandling ift. fleksjobbere, tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte
 • Den delte bevisbyrde
 • Seksuelle krænkelser
 • Vaccinemodstand – hvilke muligheder har arbejdsgiver
 • Brug af ”neutralitetspolitik” i forhold til ansattes beklædning – hvornår er der tale om forskelsbehandling

 

Du har mulighed for at læse nærmere om forløbet på nedenstående links:

MasterClass I: https://www.opkurser.dk/kursus/ansaettelsesretten_masterclass_i_2_dage/

MasterClass II: https://www.opkurser.dk/kursus/ansaettelsesret_masterclass_ii_3_dage/