Seneste indlæg

Ny bekendtgørelse om hjemmearbejde GDPR-nyt – Ny bødevejledning i Europa

I denne uge: ”Lønomlægning” eller på godt dansk ”Bruttotrækordningen”

En lønomlægningsaftale kender mange også som bruttotrækordninger, lønnedgangsordninger, bruttoordninger, fleksible lønpakker, kontantlønsnedgang. Ja, kært barn har som bekendt mange navne. Ifølge Den Juridiske Vejledning hedder det retteligt ”lønomlægning”.

“Lønomlægning” betegner ordninger, hvor løn i goder finansieres ved en nedgang i medarbejderens almindelige kontantløn eller ændring af andre dele af lønnen, såsom bonus eller pension. Dvs. en del af kontantlønnen bliver lagt om til løn i goder.  En række betingelser skal dog være opfyldt for at Skattestyrelsen anerkender en sådan ordning.

En lønomlægningsaftale er kun attraktiv, når der kommer personalegoder i spil, som bliver lempeligere beskattet end almindelig ”pengeløn”.

Dét man maksimalt får ud af en lønomlægning er: Sparet AM-bidrag samt ens personlige skatteprocent på sidst tjente kr. af lønnedgangen. Dette vel at mærke hvis personalegodet man får til gengæld for lønnedgangen er skattefrit. Ellers sparer man mindre… eller endda slet ingenting.

Efter praksis stiller Skattestyrelsen følgende tre betingelser for, at en aftale om lønomlægning skattemæssigt accepteres:

 • Betingelse 1 – civilretlig gyldighed
 • Betingelse 2 – kun fremadrettede ordninger
 • Betingelse 3 – reel ændring af lønnens sammensætning


Det betyder,

 • at overenskomster, som parterne er bundet af, f.eks. skal kunne rumme den ændrede lønaftale
 • at lønnedgangsperioden skal være fremadrettet
 • at lønnedgangen er reel. Dvs. lønnedgangen skal have er tilpas lang varighed (som tommelfingerregel min. 12 mdr.) Og lønnedgangen må ikke være betaling for rent private udgifter

Samtidig er det et krav, at godet man får til gengæld for lønnedgangen er stillet til rådighed af arbejdsgiver.


Eksempler på personalegoder, der kunne komme i spil ifbm. en lønomlægning:

 • Telefon og bredbånd
 • Fri bil
 • Avis (hvis erhvervsmæssig relevant)
 • Massageordninger mv.
 • Uddannelser, MBA mv.
 • Frikort til offentlig befordring
 • Parkering ved arbejdsplads
 • Skærmbriller
 • Beklædning som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren med tydeligt navn/logo

….. hvoraf nogle er skattefrie og andre bliver beskattet efter standardsatser.


Relateret kursus:

Personalegoder og Skattefri godtgørelser