Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Arbejdsgiver skal overholde særlige regler og krav til indretningen af skærmarbejdspladser, når medarbejderne arbejder hjemmefra. De særlige krav følger bl.a. af skærmbekendtgørelsen, hvor der stilles krav til skærm, arbejdsbord, arbejdsstol m.v.

Reglerne er trådt i kraft den 22. april 2022

Med ny bekendtgørelsen præciseres hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder. De særlige arbejdsmiljøkrav i skærmbekendtgørelsen vil fremover gælde, når skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen udføres regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid. Det følger af Arbejdstilsynets vejledning D.2.9-3, at en ”ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid” skal forstås således, at hjemmearbejdet ved skærm udgør mere end to dages arbejde om ugen i gennemsnit set over en måned.

De nye regler betyder således, at medarbejdere kan arbejde hjemme to dage om ugen, uden at der stilles særlige krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen.

Med de nye regler indføres også en sammentællingsregel. Sammentællingsreglen betyder, at de særlige krav i skærmbekendtgørelsen også gælder, hvis der udføres skærmarbejde mindre end to dage om ugen på hjemmearbejdspladsen, men der samlet set udføres skærmarbejde mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned på både hjemmearbejdspladsen og fx kontorarbejdspladsen. Sammentællingsreglen gælder ikke, hvis den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, som anvendes på fx kontorarbejdspladsen, og som opfylder de særlige krav i skærmbekendtgørelsen.

De nye regler indebærer, at arbejdsgivers krav til fx udstyr til førstehjælp, inventar og belysning m.v. i forbindelse med hjemmearbejde bliver ophævet. Kravet om procedureudsugning, der gælder, hvis der ved hjemmearbejdet udvikles sundhedsskadelig, røg eller damp, vil fortsat gælde.

Arbejdstilsynet har i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelsen udarbejdet en ny vejledning om hjemmearbejde (At-vejledning D.2.9-3) og en ny vejledning om skærmarbejde (At-vejledning D.2.3-1).

 

Relevante kurser:

Aktuel HR Jura – del 1
Kurset har fokus på den ny barselsreform og dets konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med ferieloven. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU-lovgivning.

Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bl.a. ny ”visningsordning” som erstatter den nuværende ”smileyordning”, ny bekendtgørelse om hjemmearbejde mv.

Kurset afholdes næste gang d. 1. september i Hovedstaden og d. 8. september i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her

 

Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. Fra 2. august 2022 skal kontrakterne ændres som en konsekvens af de nye barselsregler.

Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brug på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Kurset afholdes næste gang d. 13. oktober i Aarhus og d. 27. oktober i Hovedstaden.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.

 

Personalegoder og Skattefri godtgørelser
Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet og regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit.

Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdspladser, kantineordninger og befordringsfradrag.

Kurset afholdes næste gang d. 15. september i Hovedstaden og d. 4. oktober i Vejle.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.

 

Ansættelsesret – Masterclass I

Ansættelsesretten: MasterClass 1 gennemgår over to dage den “grundlæggende ansættelsesret”, herunder “ledelsesretten”og funktionærreglerne samt kontraktsforhold for funktionærer. Der udstedes MasterClass bevis for gennemført uddannelse. Forløbet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Kursusforløbet afholdes den 12.-13. oktober i Aarhus og 26.-27. oktober i København

Læs nærmere og tilmeld dig her.