Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Den nye bogføringslov – nye krav om digitalisering af regnskabsmateriale.

 

Folketinget har vedtaget en ny bogføringslov om digital opbevaring og backup af regnskabsmateriale.

Loven betyder, at de fleste danske virksomheder snart skal i gang med at justere systemer eller procedurer for at stå klar til de nye regler.

Virksomhederne kan se frem til mange afledte gevinster og muligheder med de nye krav til dokumentation og digitalisering.

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bogføringslov er:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet samt en sikkerhedskopi heraf. Kravet gælder ikke virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste to seneste indkomstår ikke har overskrevet 300.000 kr.
  • Hjemmel til at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.
  • Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.
  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.

 

Kurser som indeholder en gennemgang af ændringer til den ny bogføringslov:

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer.

Ny bogføringslov skal være implementeret inden udgangen af 2022. Nye regler for sorgorlov og ny retsbaseret omsorgsorlov.
Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger mv.

Kurset afholdes næste gang d. 26. september i Aarhus og 27. september i Hovedstaden.

 

På kurset får du en indgående gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du kan begå dig i en regnskabsafdeling.

Der gennemgåes alle de grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber, kontoplanens opbygning, kontering i debet og kredit mv.

Kurset afholdes næste gang d. 13.-14. juni i Hovedstaden, 26.-27. september i Hovedstaden og 11.-12. oktober i Aarhus.