Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

Virksomheder med over 100 ansatte skal offentliggøre løngab.

Med det nye direktiv vil danske lønmodtagere få mulighed for bedre at håndhæve princippet om ligeløn. Direktivet giver lønmodtageren ret til at få lønoplysninger fra ens arbejdsgiver, således man kan kontrollere, om man er aflønnet på lige vilkår med ens kollegaer.

Lovforslaget om denne løngennemsigtighed i EU blev vedtaget i marts 2021, og der er nu nået til enighed om indholdet i direktivet. Direktivet skal altså sikre lige løn for samme arbejde, eller arbejde af samme værdi, ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer.

Det gælder både arbejdsgivere i den offentlige og private sektor.

Ansøgere til jobstillinger skal have ret til at modtage oplysninger om lønniveau fra den potentielle arbejdsgiver – og arbejdsgiveren må ikke spørge ind til ansøgernes tidligere lønniveau.

Arbejdstagere som har været udsat for lønmæssig forskelsbehandling grundet køn, kan modtage kompensation.

 

Relevante kurser

På kurset ’Aktuel ansættelsesret 2023’ bliver der gennemgået lovprogrammet 2023, herunder bl.a. ovenstående direktiv, ny ansættelsesbevislov, whistleblowerordning, en ajourføring og opsamling af den ny ferielov og barselsreformen, nye krav til indhold i ansættelseskontrakter mv.

Kurset afholdes d. 9. februar i Hvidovre, 10. februar i Vejle og 28. marts i Aalborg.

Der er blot enkelte pladser tilbage på flere af kursusdatoerne.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel_ansaettelsesret_2023/

 

Kurset ’Aktuel løn’ gennemgår nyeste og aktuelle emner inden for lønområdet, herunder bl.a. ny bogføringslovs indvirkning, ny barselsordning om øremærket barsel, opfølgning på den ny ferielov, ny lovgivning om omsorgsorlov, udvidelse af forskerordning, lempelse i reglerne om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft mv.

Kurset afholdes d. 27. februar i Hvidovre, 28. februar i Aarhus, 6. juni i Vejle og 7. juni i Hovedstaden.

Flere af kursusdatoerne er allerede tæt på udsolgt.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel_loen_2023/

 

På kurset ’Årsrapporten – et praktisk kendskab til reglerne’ får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Du får bl.a. overblik over kravene i årsregnskabsloven, den ny bogføringslovs betydning, CSR – rapporteringskrav mv.

Kurset afholdes d. 23. januar i Aarhus.

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.

https://www.opkurser.dk/kursus/aarsrapporten_et_praktisk_kendskab_til_reglerne/