Manipulation på arbejdspladsen

Destruktiv psykologisk manipulation kan man blive udsat for mange steder – også på arbejdspladsen.

 

Psykologisk manipulation kan sagtens bruges positivt. Men når den bruges negativt bliver den farlig.

Det er her hvor den bruges på en måde, som ikke tager hensyn til andre menneskers personlighed og selvstændighed, og hvor andre menneskers ret til at tænke kritisk og logisk ikke respekteres.

Det er her narcissister og narcissistiske psykopater opererer, og misbruger deres evne til at manipulere kun med det ene formål at udnytte, kontrollere, misbruge og dominere andre for at tilfredsstille deres egne behov og ønsker. Det kan foregå på ledelsesgangen, i forholdet mellem chef og medarbejder, og kolleger imellem. Og naturligvis i mange andre menneskelige interaktioner også….

Ekspertisen har for længst fastslået at ALLE er modtagelige for manipulation.

Eksempler på faktorer som gør dig sårbar overfor manipulation

 • Du tror på, at der er noget godt i alle mennesker – og at alle kan forandre sig
 • Du tror, at man skal finde sig i at blive ydmyget, nedgjort og talt grimt til
 • Du nægter at tro på, at der findes gennemført ondskabsfulde mennesker i denne verden
 • Dit selvværd, din selvtillid- og din selvsikkerhed er lav

                      

      Bliv klogere på manipulationens væsen           

          Konference 2020: Ledelse eller manipulation

 

Nogle forbliver i manipulerende forhold i årevis – f.eks. i parforhold, men skam også på arbejdspladsen. Selvom du er et normalt tænkende og begavet menneske, så kan narcissisten og den narcissistiske psykopat få dig til at ligge på gulvet i et hjørne uden til sidst at vide, hvem du selv er.

At du er kommet i kløerne på en narcissist/psykopat, kan bl.a. ses ved at lige meget hvor meget du arbejder eller prøver at servicere vedkommende, så er det aldrig nok.

Det ender i diskussioner om de samme ting igen og igen, fordi narcissisten/psykopaten aldrig ændrer sig. Han eller hun VIL vinde og ser desuden sig selv som større, stærkere, klogere, mere værd osv. end dig og alle andre. Og når han eller hun nu er den bedste, hvorfor skulle vedkommende så ændre sig?

Narcissister/psykopater føler aldrig skyld eller dårlig samvittighed. Selv hvis de giver en undskyldning, så er det opspind. Kort efter gentager vedkommende nøjagtig den samme grimme opførsel igen.

Her er et par velkendte kendetegn på en narcissist/psykopat:

De lytter aldrig

Er dybest set ligeglade med andre mennesker. Derfor lytter de kun til andre, hvis de selv kan få noget ud af det, eller du taler om og interesserer dig for det de også gør.

De siger aldrig undskyld

Heller ikke selv om det helt åbenlyst er deres skyld. Vender enhver situation om, så dét, der egentlig var deres skyld, pludselig er DIN skyld. De føler ikke skyld – det er en del af personlighedsforstyrrelsen – men de kan lade som om!

De får dig til at føle dig utryg

Du bliver aldrig god nok, fordi deres fokus jo dybest set altid er på dem selv – og det er kun dem og deres måde at se eller gøre tingene på, der er det helt rigtige. Selv om du er helt sikker på, at denne gang har du gjort præcis som du ved, at de ønsker det – så finder de et eller andet som de er utilfredse med. Du er derfor næsten altid på stikkerne, når du er sammen med en psykopat/narcissist, og det føles ekstremt utrygt at vide, at du har udsigt til at fejle igen, og igen og igen…

 

Relaterede arrangementer:

Generel medarbejderpleje

Som udgangspunkt er alt man modtager af sin arbejdsgiver skattepligtigt. Forstået på den måde, at ikke kun kontantløn beskattes, men også lønaccessorier, altså personalegoder. Løn kan i sandhed antage mange former.

 

Men der findes undtagelser til den generelle skattepligt. Der findes goder, der er direkte nævnt skattefrie i ligningsloven. Der er goder, der falder ind under særlige bagatelgrænser for skattepligt.

Generel medarbejderpleje er som udgangspunkt skattefri. Det kunne f.eks. være en frugtordning, kaffe på arbejdspladsen, deltagelse i personalearrangementer og meget mere…

 

Generel medarbejderpleje/personaleplejefritagelsen – skattefrit
Der er tre elementer i denne undtagelse til skattepligten for personalegoder:

1) Godet skal være uden væsentlig økonomisk værdi

2) Godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og

3) Det skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje

 

Relaterede kursus:

Relateret netværk:

Skattefri kørsel og rejsegodtgørelse – krav til arbejdsgiver

Det er en betingelse for at udbetale rejse- og befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren fører kontrol med at grundlaget for skattefriheden er tilstede. Det betyder omvendt også, at lønmodtageren skal give arbejdsgiveren alle de oplysninger, som er nødvendige for kontrollen, og at arbejdsgiveren derefter gennemfører en kontrol.

 

Der stilles følgende dokumentationskrav til udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • Angivelse af om egen bil (eller motorcykel, cykel, knallert, 45-knaller, scooter) er benyttet.
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens mål med eventuelle delmål
 • Angivelse af antal kørte kilometer
 • De anvendte satser
 • Beregning af befordringsgodtgørelsen

 

Der stilles følgende dokumentationskrav til udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • Rejsens erhvervsmæssige formål
 • Rejsens start- og sluttidspunkt
 • Rejsens mål med eventuelle delmål
 • De anvendte satser
 • Beregning af rejsegodtgørelsen

 

I begge tilfælde skal punkterne være synligt kontrolleret af arbejdsgiveren, for eksempel i form af underskrift, stempel eller fejlrettelse.

 

OBS!:
Stikprøver er ikke tilstrækkeligt. Alle punkter nævnt ovenfor skal kontrolleres for alle medarbejdere, der får skattefrie godtgørelser.

Det er administrativt tungt – men opfyldes kravene ikke, er godtgørelserne skattepligtig A-indkomst for medarbejderen.

Konsekvens af fejl:

Finder myndighederne blot en enkelt fejl (et krav, der ikke er opfyldt) hos en enkelt medarbejder, kan det gå ud over alle medarbejdere i virksomheden, der har fået udbetalt skattefrie godtgørelser. Det kan blive rigtig dyrt for arbejdsgiver.

 

Relaterede kurser:

Personalegoder og Skattefri godtgørelser
Løn & Personale 2020

 

Relaterede netværk:

Løn & Personale