Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

At rapportere om social ansvarlighed er en vigtig del af en virksomheds ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance), og det indebærer at beskrive de sociale og menneskelige aspekter af virksomhedens aktiviteter, herunder dens ansvar over for samfundet, medarbejderne, kunderne og leverandørerne.

 

Når det kommer til rapportering af social ansvarlighed, kan en virksomhed følge nogle bestemte trin:

  • Identificer relevante social ansvarlighedstemaer: Identifikation af de mest relevante sociale ansvarlighedstemaer for sin branche og dens specifikke forretning, såsom arbejdsforhold, menneskerettigheder, mangfoldighed og inklusion, sundhed og sikkerhed eller lokalsamfundets engagement.
  • Fastlæg mål og målinger: Fastlæggelse af mål for sine sociale ansvarlighedspræstationer og definere passende målinger for at vurdere dens fremskridt mod disse mål.
  • Indsamling af data: Indsamling af data og information om dens sociale ansvarlighedspræstationer ved hjælp af interne og eksterne kilder. Disse kilder kan omfatte medarbejderfeedback, kundeanmeldelser, tredjepartsundersøgelser og sociale medieanalyser.
  • Analyse og rapportering: Analysere af dataene og rapportering, der beskriver dens sociale ansvarlighedspræstationer og dens fremskridt mod sine mål. Rapporten kan omfatte relevante eksempler, oplysninger om interessenter og fremhæve de områder, hvor virksomheden har gjort fremskridt og de områder, hvor der stadig er udfordringer.
  • Offentliggørelse: Offentliggørelse af rapport om social ansvarlighed på dens hjemmeside i årsrapport eller andre offentlige steder, såsom sociale medier, og give interessenterne mulighed for at give feedback og stille spørgsmål.

Ved at følge disse trin kan en virksomhed rapportere om sin sociale ansvarlighed på en gennemsigtig og målrettet måde, som kan hjælpe interessenterne med at evaluere virksomhedens præstationer og fremtidige planer for at forbedre sin sociale ansvarlighed.

 

Relevant kursus:

ESG – Rapportering: 7. november i København og 9. november i Vejle