Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

I forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse oplyser medarbejderen i kørselsregnskabet ofte bilens registreringsnummer til arbejdsgiveren.

At medarbejderen kører i sin egen bil er nemlig et af kravene til arbejdsgiveren for, at han kan udbetale befordringsgodtgørelsen skattefrit.

Men hvordan kan arbejdsgiveren være sikker på, at det oplyste registreringsnummer rent faktisk tilhører medarbejderens egen bil?

Det er faktisk lettere, end man måske umiddelbart tror…

Udgangspunkt

Det er en betingelse for at få udbetalt skattefrie godtgørelser, at arbejdsgiveren kontrollerer udbetalingerne. Det betyder, at lønmodtageren skal give arbejdsgiveren alle de oplysninger, som er nødvendige for kontrollen. Og at arbejdsgiveren derefter rent faktisk også gennemfører en kontrol.

Egen bil er anvendt

Ifølge Skat.dk er følgende handling nok for at leve op til kravet om at arbejdsgiver har ført kontrol med at egen bil er anvendt:

”Egen bil, motorcykel mv. omfatter også ægtefælles eller – ved fælles økonomi – samlevers køretøj. Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at egen bil mv. er anvendt. Denne kontrol vil normalt kun være mulig, hvis lønmodtageren på kørselsafregningen erklærer, at egen bil mv. er anvendt – og som yderligere dokumentation eventuelt oplyser bilens registreringsnummer. Hvis husstanden ud over egen bil eksempelvis råder over fri bil, skal registreringsnummeret altid oplyses, da arbejdsgiveren ellers ikke kan kontrollere, om egen bil er anvendt.”

Af noterne til Skattestyrelsens eksempel-kørselsregnskab i ovenstående link fremgår det altså, at det faktisk slet ikke er et krav, at bilens registreringsnummer fremgår af kørselsregnskabet. Kun hvis man også har firmabil…. Men lad nu bare medarbejderen notere det alligevel i kørselsregnskabet. Man skal vælge sine kampe med ’Skattemanden’ med størst omhu…

Den ovenfor nævnte lønmodtager-erklæring kunne dermed formuleres lidt á la dette:
”Jeg, Andreas erklærer ved min underskrift, at jeg har kørt i min egen bil og at alt det andet i dette kørselsregnskab også er korrekt.”

 


Relaterede kurser: