Find dit kommende fagmøde i 2021 her - Økonomi & Personale A/S

Fagmødeoversigt

Løn og personale

Oversigt over fagmøder med fokus på løn- og personaleforhold...

Løn og personale

Moms og afgifter

Oversigt over fagmøder med fokus på moms og afgiftforhold...

Moms og afgifter

Skat og social sikring

Oversigt over fagmøder med fokus på skat og social sikring...

Skat og social sikring

HR - jura

Oversigt over fagmøder med fokus på HR - jura

HR - jura

Årskort til fagmøder

Køb et årskort til fagmøder...

Årskort til fagmøder

Rabatkort til fagmøder

Bestilling af firma-rabatkort til 10 valgfrie fagmøder...

Rabatkort til fagmøder

EUs momsreform

På mødet gives et overblik over EU´s momsreform. Herunder en status samt hvad nye regler på moms, herunder et opgør med "omvendt betalingspligt". Herunder e-commerce/e-handelsemomspakken som træder ikraft 1. juli 2021.

Læs mere

International moms 2021

På mødet behandles aktuelle temaer inden for den internationale moms. Herunder en status på EU momsreformen, nye momsregler for e-handel mv.

Læs mere

Moms - varehandel med udlandet

Om varehandel inden- og uden for EU. Hvornår er man omfattet af varehandel og hvordan er reglerne for afregning af moms. Omvendt betalingspligt, dokumentationskrav, trekanthandel, kædehandel, e-commerce med nye regler fra 1. juli 2021 er bla. indeholdt.

Læs mere

Personalejuraen - få overblik over reglerne

Mødet har som formål, at give et overblik over de personaleretlige regler i et ansættelsesforhold. Dvs. hvilke rettigheder og pligter der gælder for arbejdsgiver og den ansatte i en ansættelsesretlig sammenhæng. Ledelsesretten behandles også på mødet, herunder den ledelsesrettens udstrækning og begræsning fastlagt gennem mange domme og afgørelser samt lovgivning.

Læs mere

Skattefri godtgørelser mv.

Mødet behandler skattefri godtgørelser og skattefri betaler til ansatte. Herunder hvilke krav der gælder for arbejdsgiver og den ansatte for at undgå beskatning.

Læs mere

Sygedagpenge - arbejdsgiver og ansattes pligter

Mødet har særlig fokus på arbejdsgivers- og den ansattes pligter i sygedagpengesager. Der gælder særlige pligter ved længerevarende sygeforløb både for den ansatte og arbejdsgiver. I tillæg hertil har arbejdsgiver også mulighed gennem anmodning om fast-track, at fremskynde opfølgningssamtaler med det formål at få den ansatte tilbage i arbejde.

Læs mere

Udenlandske ansættelser - social sikring

Mødet har særlig fokus på det ny udstationeringsdirektiv implementeret i Danmark via den nu udstationeringlov. Loven er trådt i kraft 1. august 2020 og betyder og medfører bl.a. enartede løn- og ansættelsesvilkår uanset nationalitet.

Læs mere
>EventList2017Dev