Fagmøder inden for løn- og personaleforhold
Løn og personale (Fagmøder)

Løn og personale (Fagmøder)

Mødernes varighed er på 3 - 4 timer og behandler aktuelle temaer inden for skat og social sikring. Der deltager ca. 15 personer på disse møder, som faciliteres af førende fageksperter. Deltagere på møder har adgang til digitalt netværk med andre mødedeltagere. Med årskort til disse møder betales halv pris på økonomi- og personales kurser.

DAC6 - grænseoverskridende ordninger

EU direktivet – DAC6 - fastsætter regler for indberetning af visse skatteordninger. Skatteydere og deres rådgivere er omfattet af disse regler, som er implementeret i skatteindberetningsloven. På mødet gennemgås de nye regler herunder hvilke ordninger, som er omfattet og hvordan virksomhederne og deres rådgivere, skal forholde sig. Sanktioner for ikke at overholde krav til skatteindberetning kan være meget betydelige.

Læs mere

Personalejuraen - få overblik over reglerne

Mødet har som formål, at give et overblik over de personaleretlige regler i et ansættelsesforhold. Dvs. hvilke rettigheder og pligter der gælder for arbejdsgiver og den ansatte i en ansættelsesretlig sammenhæng. Ledelsesretten behandles også på mødet, herunder den ledelsesrettens udstrækning og begræsning fastlagt gennem mange domme og afgørelser samt lovgivning.

Læs mere

Personoplysninger i ansættelsesforhold

På mødet har vi fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter.

Læs mere

Kursusdatoer

Skattefri godtgørelser mv.

Mødet behandler skattefri godtgørelser og skattefri betaler til ansatte. Herunder hvilke krav der gælder for arbejdsgiver og den ansatte for at undgå beskatning.

Læs mere

Sygedagpenge - arbejdsgiver og ansattes pligter

Mødet har særlig fokus på arbejdsgivers- og den ansattes pligter i sygedagpengesager. Der gælder særlige pligter ved længerevarende sygeforløb både for den ansatte og arbejdsgiver. I tillæg hertil har arbejdsgiver også mulighed gennem anmodning om fast-track, at fremskynde opfølgningssamtaler med det formål at få den ansatte tilbage i arbejde.

Læs mere

Udenlandske ansættelser - social sikring

Mødet har særlig fokus på det ny udstationeringsdirektiv implementeret i Danmark via den nu udstationeringlov. Loven er trådt i kraft 1. august 2020 og betyder og medfører bl.a. enartede løn- og ansættelsesvilkår uanset nationalitet.

Læs mere
>EventList2017Dev
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til vores kurser og fagmøder.

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk