Fagmøder inden for moms- og afgiftsforhold
Moms og afgifter (Fagmøder)

Moms og afgifter (Fagmøder)

Mødernes varighed er på 3 - 4 timer og behandler aktuelle temaer inden for moms- og afgiftsområdet. Der deltager ca. 15 på disse møder, faciliteret af førende fageksperter. EU´s momsreform, energiafgiftsreformen 2021, moms og toldmæssige konsekvenser af Brexit er blandt emnerne på disse møder. Med årskort til disse møder betales halv pris på økonomi- og personales kurser. Deltagere på møder har adgang til digitalt netværk med andre mødedeltagere.

Brexit: Moms og told

På mødet behandles praktiske problemstillinger på moms- og toldområdet i forbindelse med Brexit. Herunder salg af varer og ydelser til Storbritannien, registreringsforhold,r egistreringer ved import/eksport når UK bliver et tredjeland, toldordninger ved import i UK, frihandelsaftaler m.m., mulighed for toldoptimering mv

Læs mere

Energiafgifter - Klimaaftalen

Fra nytår 2021 træder en række store ændringer på afgiftsområdet i kraft. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Mødet ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter.

Læs mere

EUs momsreform

På mødet gives et overblik over EU´s momsreform. Herunder en status samt hvad nye regler på moms, herunder et opgør med "omvendt betalingspligt". Herunder e-commerce/e-handelsemomspakken som træder ikraft 1. juli 2021.

Læs mere

International moms 2021

På mødet behandles aktuelle temaer inden for den internationale moms. Herunder en status på EU momsreformen, nye momsregler for e-handel mv.

Læs mere

Moms - varehandel med udlandet

Om varehandel inden- og uden for EU. Hvornår er man omfattet af varehandel og hvordan er reglerne for afregning af moms. Omvendt betalingspligt, dokumentationskrav, trekanthandel, kædehandel, e-commerce med nye regler fra 1. juli 2021 er bla. indeholdt.

Læs mere
>EventList2017Dev
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til vores kurser og fagmøder.

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk