Fagmøder inden for skat og social sikring
Skat og social sikring (Fagmøder)

Skat og social sikring (Fagmøder)

Mødernes varighed er på 3 - 4 timer og behandler aktuelle temaer inden for skat og social sikring. Der deltager ca. 15 personer på disse møder, som faciliteres af førende fageksperter. Deltagere på møder har adgang til digitalt netværk med andre mødedeltagere. Med årskort til disse møder betales halv pris på økonomi- og personales kurser.

DAC6 - grænseoverskridende ordninger

EU direktivet – DAC6 - fastsætter regler for indberetning af visse skatteordninger. Skatteydere og deres rådgivere er omfattet af disse regler, som er implementeret i skatteindberetningsloven. På mødet gennemgås de nye regler herunder hvilke ordninger, som er omfattet og hvordan virksomhederne og deres rådgivere, skal forholde sig. Sanktioner for ikke at overholde krav til skatteindberetning kan være meget betydelige.

Læs mere

Skattefri godtgørelser mv.

Mødet behandler skattefri godtgørelser og skattefri betaler til ansatte. Herunder hvilke krav der gælder for arbejdsgiver og den ansatte for at undgå beskatning.

Læs mere

Udenlandske ansættelser - social sikring

Mødet har særlig fokus på det ny udstationeringsdirektiv implementeret i Danmark via den nu udstationeringlov. Loven er trådt i kraft 1. august 2020 og betyder og medfører bl.a. enartede løn- og ansættelsesvilkår uanset nationalitet.

Læs mere
>EventList2017Dev
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til vores kurser og fagmøder.

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk