"Specialisten" - Økonomi III:

 

Målgruppen:

  • ansatte inden for inden for bogholderi & regnskabsområdet, som ønsker specialviden inden for kursusområderne

 

Om uddannelsen:

  • Vælg fem kurser og få certifikat på, at du har gennemført Økonomi 3: "Specialisten"
  • Optages i netværk - via LinkedIn - sammen med instruktører og andre deltagere i uddannelsen
  • Uddannelsen skal være gennemført inden for en 2 årige periode
  • Der gives "merit" for indtil 2 kurser som du tidligere - inden for to år - har gennemført i vort regi
  • Økonomi & Personale holder styr på dine kurser, og vi udsteder certifikat efter afsluttet uddannelse
  • Du kan med fordel købe rabatkort til uddannelsen
  • Har du spørgsmål til uddannelsesprogrammet kontakt: Joachim Dauegaard tlf. 2270 0026 eller Andreas Stahlberg 5043 5043

 

 

 

 


Aktuel Moms 2018 (ny EU-momsreform på vej) Læs mere
Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra SKAT. Desuden fokuserer vi på SKATs udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...
06-03-2019København
27-03-2019Silkeborg
14-05-2019Odense
19-06-2019København
20-06-2019Vejle
Excel - Controllere Læs mere
Kursets formål er at give dig indblik i nogle af de mere avancerede faciliteter i Excel, dataimport, automatisering og rapportering. Kurset omfatter masser af tips og tricks i forbindelse med Excel samt nyttige ”Workarounds”, der lader dig udføre ting Excel ikke selv kan.
08-04-2019København
15-04-2019Vejle
12-08-2019København
19-09-2019Aarhus
International Moms 2018 (ny EU-momsreform på vej) Læs mere
Moms er om noget blevet et højaktuelt og prioriteret emne på dagsordenen. Såvel i EU, som hos politikere, myndigheder og viksomhederne selv. "International Moms" kommer ind på de relevante opmærksomheder i den forbindelse, herunder Brexit's betydning for den internationale handel. Endvidere barsler EU med at afskaffe "omvendt betalingspligt" for salg inden for EU. Vigtigt at være klar i forhold til disse nyheder i godt tid. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms. Meget brugbart kursusmateriale.
25-04-2019Vejle
30-04-2019København
Moms & Skat 2018 Læs mere
Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, bruttotræksordninger, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler fra SKAT.Kurset har været afholdt i ca. 10 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.
24-04-2019København
29-04-2019Vejle
Regnskabsanalyse Læs mere
På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.
28-03-2019Vejle
04-04-2019København
Skatteregnskabet Selskaber 2018 Læs mere
Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.
04-03-2019København
11-03-2019VejleLæg kursusforløb i kurven
Økonomi & Personale A/S · Gydevang 39-41 · 3450 Allerød · Telefon 70 270026 · op@opkurser.dk