Kurser for ledere | Kursus om personalejura, opsigelse, sygefravær m.m.
Ledelse

Ledelse

Kurser og Uddannelser

Kurser i ledelse

Økonomi & Personale Academy udbyder i 2019 en række kurser rettet mod alle, som arbejder med ledelse uanset erfaring. Vores erfarne instruktører vil sikre sig at kursisten tilegner sig den fornødne viden om ny lovgivning. Kurserne er relevante både for private og offentlige virksomheder.

I 2019 vil der bl.a. være fokus på følgende nyheder og områder:

 • Den ny ferielov
 • Markedsføringslov 2018
 • EU-persondataforordningen inkl. den ny databeskyttelseslov
 • Den digitale arbejdsplads og ansættelsesretten
 • Vigtige forhold i forbindelse med opsigelse
 • Ajourføring af personalehåndbogen
 • Rettigheder og pligter på det ansættelsesretslige område

Kurser og uddannelse

 • Du modtager et kursusbevis efter hvert kursus
 • Deltag på fem kurser og få certifikat på, at du har gennemført uddannelsen inden for Ledelse
 • Uddannelsen skal være afsluttet inden for en 2 årig periode
 • Du kan med stor fordel benytte rabatkort og få op til dobbelt så mange kurser
 1. Vælg kurser

  Vælg mindst fem kurser på denne side til din uddannelse.

 2. Modtag certifikat

  Vi holder styr på, hvilke kurser du deltager på, og udsteder certifikat efter endt uddannelse.

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 2270 0026
Mail: jd@opkurser.dk

Læg kursusforløb i kurven

Vælg de kurser din uddannelse skal bestå af og tryk på knappen "Læg kursusforløb i kurven"

Den ny ferielov - en praktisk implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket.

Læs mere

Kursusdatoer

29. april
Odense SV
21. maj
Hvidovre
22. maj
Vejle
23. maj
Hvidovre
03. juni
Vejle
04. juni
Aalborg
06. juni
Glostrup
13. juni
Hvidovre
19. juni
Kolding

Den ny ferielov - kend reglerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.

Læs mere

Kursusdatoer

25. februar
Glostrup
27. februar
Aarhus V
11. april
Silkeborg
23. april
Hvidovre
21. august
København
22. august
Vejle

Den ny ferielov - offentlige område

Kursus om de nye ferieregler med særlig fokus stat, region og kommunale arbejdsgivere. Kurset er rettet mod HR-chefer og deres medarbejdere, personalejurister, advokater og andre, der arbejder med personalejura på det offentlige område.

Læs mere

Kursusdatoer

24. april
Silkeborg
09. maj
København
24. september
København
25. september
Vejle

Markedsføringslov 2019

I den nye markedsføringslov er der tale om en gennemgribende omskrivning af de gældende regler. Kurset har som formål at give et overblik over den ny lov, med særlig fokus på de ændringer den ny lov medfører.Der er tale om ændringer med stor betydning for erhvervsdrivendes markedsføring. Nye regler for håndtering af personoplysninger (den ny persondataforordning) får væsentlig betydning for markedsføringen i praksis – herunder ikke mindst markedsføring gennem brug af den digitale teknologi.På kurset gennemgås det komplekse samspil mellem de nye regler for persondatahåndtering og markedsføringsretten.

Læs mere

Kursusdatoer

20. maj
København
21. maj
Silkeborg
22. oktober
København
23. oktober
Aarhus

Opsigelse af medarbejdere - jura og HR

Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Der er en række forhold som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på – herunder at opsigelsen til enhver tid er sagligt begrundet. Der gives eksempler på saglige og usaglige opsigelser. Anden del af kurset ser på ”den værdige opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i hvordan en række andre virksomheder har valgt at håndtere større, mindre og individuelle opsigelser.

Læs mere

Kursusdatoer

15. oktober
København
16. oktober
Vejle

Personalehåndbogen

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Alle deltagere modtager materialet i elektronisk form efter kurset, som gør det muligt efterfølgende at tilpasse den udleverede håndbog til egne forhold. Kurset er samtidig meget brugbart i forhold til "praktisk personalejura". Kurset hører til blandt de højest "ratede" blandt vores kursusdeltagere. Har været afholdt i 10 år.

Læs mere

Kursusdatoer

23. april
Hvidovre
29. april
Silkeborg
13. november
København
14. november
Aarhus

Persondata i ansættelsesretten - en praktisk implementering

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Kursusdatoer

17. juni
København
18. juni
Vejle

Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. Datatilsynet har planlagt deres tilsyn for resten af 2018. På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med.

Læs mere

Kursusdatoer

18. marts
Hvidovre
19. marts
Silkeborg
04. september
København
05. september
Vejle

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Læs mere

Kursusdatoer

03. april
København
10. april
Vejle

Praktisk Personalejura (2 dage)

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På kursets første dag er fokus på ansættelseskontrakten, opsigelse og sygefravær.

Læs mere

Kursusdatoer

01. april -
02. april
København
03. april -
04. april
Vejle
18. september -
19. september
København
02. oktober -
03. oktober
Aarhus

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen, herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv.

Læs mere

Kursusdatoer

02. september
København
03. september
Vejle
>EventList2017Dev