Kurser for ledere | Kursus om personalejura, opsigelse, sygefravær m.m.
Ledelse

Ledelse

Kurser og Uddannelser

Ledelse

Økonomi & Personale Academy udbyder i 2018 en række kurser rettet mod alle, som arbejder med ledelse uanset erfaring. Vores erfarne instruktører vil sikre sig at kursisten tilegner sig den fornødne viden om ny lovgivning. Kurserne er relevante både for private og offentlige virksomheder.

I 2018 vil der bl.a. være fokus på følgende nyheder og områder:

 • Den ny ferielov
 • Markedsføringslov 2018
 • EU-persondataforordningen inkl. den ny databeskyttelseslov
 • Vigtige forhold i forbindelse med opsigelse
 • Ajourføring af personalehåndbogen
 • Rettigheder og pligter på det ansættelsesretslige område

Kurser og uddannelse

 • Du modtager et kursusbevis efter hvert kursus
 • Deltag på fem kurser og få certifikat på, at du har gennemført uddannelsen inden for Ledelse
 • Uddannelsen skal være afsluttet inden for en 2 årig periode
 • Du kan med stor fordel benytte rabatkort og få op til dobbelt så mange kurser
 1. Vælg kurser

  Vælg mindst fem kurser på denne side til din uddannelse.

 2. Modtag certifikat

  Vi holder styr på, hvilke kurser du deltager på, og udsteder certifikat efter endt uddannelse.

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 2270 0026
Mail: jd@opkurser.dk

Læg kursusforløb i kurven

Vælg de kurser din uddannelse skal bestå af og tryk på knappen "Læg kursusforløb i kurven"

Den ny ferielov

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde som man optjener og afholder ferie. Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens opbygning og indhold. Som en konsekvens af den ny ferielovs fremsættelse, vil der på kurset blive lagt særlig vægt på de ændringer som kommer. Der er tale om en helt ny ferielov, hvor reglerne for optjening og afvikling ændres radikalt. Det betyder at virksomheder i god tid inden ikrafttræden skal foretage de nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter, ligesom årsregnskabet bliver berørt.

Læs mere

Kursusdatoer

19. november
Hvidovre
20. november
Silkeborg
22. november
Kolding
26. november
Roskilde
27. november
Hvidovre
06. december
Aarhus V
11. december
Silkeborg
21. januar 2019
Glostrup
23. januar 2019
Vejle
25. februar 2019
Glostrup
27. februar 2019
Aarhus V
17. april 2019
København
18. april 2019
Silkeborg
21. august 2019
København
22. august 2019
Vejle

Den ny ferielov - offentlige område

Kursus om de nye ferieregler med særlig fokus stat, region og kommunale arbejdsgivere. Kurset er rettet mod HR-chefer og deres medarbejdere, personalejurister, advokater og andre, der arbejder med personalejura på det offentlige område.

Læs mere

Kursusdatoer

14. januar 2019
Glostrup
17. januar 2019
Vejle
23. april 2019
København
24. april 2019
Silkeborg
24. september 2019
København
25. september 2019
Vejle

Markedsføringslov 2018

I den nye markedsføringslov er der tale om en gennemgribende omskrivning af de gældende regler. Kurset har som formål at give et overblik over den ny lov, med særlig fokus på de ændringer den ny lov medfører.Der er tale om ændringer med stor betydning for erhvervsdrivendes markedsføring. Nye regler for håndtering af personoplysninger (den ny persondataforordning) får væsentlig betydning for markedsføringen i praksis – herunder ikke mindst markedsføring gennem brug af den digitale teknologi.På kurset gennemgås det komplekse samspil mellem de nye regler for persondatahåndtering og markedsføringsretten.

Læs mere

Kursusdatoer

20. maj 2019
København
21. maj 2019
Silkeborg
22. oktober 2019
København
23. oktober 2019
Aarhus

Opsigelse af medarbejdere - jura og HR

Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Der er en række forhold som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på – herunder at opsigelsen til enhver tid er sagligt begrundet. Der gives eksempler på saglige og usaglige opsigelser. Anden del af kurset ser på ”den værdige opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i hvordan en række andre virksomheder har valgt at håndtere større, mindre og individuelle opsigelser.

Læs mere

Kursusdatoer

07. februar 2019
Silkeborg
20. februar 2019
København
15. oktober 2019
København
16. oktober 2019
Vejle

Personalehåndbogen

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Alle deltagere modtager materialet i elektronisk form efter kurset, som gør det muligt efterfølgende at tilpasse den udleverede håndbog til egne forhold. Kurset er samtidig meget brugbart i forhold til "praktisk personalejura". Kurset hører til blandt de højest "ratede" blandt vores kursusdeltagere. Har været afholdt i 10 år.

Læs mere

Kursusdatoer

15. april 2019
København
16. april 2019
Silkeborg
13. november 2019
København
14. november 2019
Aarhus

Persondata - i ansættelsesretten

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Kursusdatoer

15. april 2019
København
16. april 2019
Aarhus
17. september 2019
København
18. september 2019
Vejle

Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. Datatilsynet har planlagt deres tilsyn for resten af 2018. På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med.

Læs mere

Kursusdatoer

18. marts 2019
København
19. marts 2019
Silkeborg
04. september 2019
København
05. september 2019
Vejle

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Læs mere

Kursusdatoer

03. april 2019
København
10. april 2019
Vejle

Praktisk Personalejura (Dag 1)

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På kursets første dag er fokus på ansættelseskontrakten, opsigelse og sygefravær.

Læs mere

Kursusdatoer

01. april 2019
København
03. april 2019
Vejle
18. september 2019
København
02. oktober 2019
Aarhus

Praktisk Personalejura (Dag 2)

Kurset er tilrettelagt for ledere– på alle niveauer - og ansatte i en HR funktion som har behov for et overblik over arbejdsgivers (og den ansattes) rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset afholdes over to dage og har en praktisk tilgang til området i form af bl.a. eksempler på kontrakter og andre dokumenter som er nyttige i forholdet mellem arbejdsgiver og den ansatte. På kursets dag 2 er fokus på ferielovgivningen - herunder den ny ferielov, retten til barsel, regler for vikaransatte, studentermedhjælplere og andre timelønnede.

Læs mere

Kursusdatoer

02. april 2019
København
04. april 2019
Vejle
19. september 2019
København
03. oktober 2019
Aarhus

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen, herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv.

Læs mere

Kursusdatoer

04. marts 2019
Silkeborg
06. marts 2019
Hvidovre
02. september 2019
København
03. september 2019
Vejle
>EventList2017Dev