Moms kurser & Skat kurser | Kursus om skattefradrag, afgifter m.m.
Moms og afgifter

Moms og afgifter

Vælg mellem grundkurser, videregående kurser og aktuelle kurser inden for moms og afgifter. Både nationale og internationale momsforhold er indeholdt i kursusrækken. EU´s momsreform er under implementering i hele EU og Storbritaniens udtræden af EU får betydelige konsekvenser for håndteringen af moms og told fra 2021. Kurserne afholdes i samarbejde med specialister fra bl.a. EY.

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra nytår 2021 trådte en række store ændringer på afgiftsområdet i kraft.Grøn skatteform er fremsat. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet.

Læs mere

International Moms 2022

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms. Kursisterne får udleveret kursusmaterialet.

Læs mere

Momsreglerne A-Z: 2 dage

Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende momsregler. Kurset behandler herunder momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser samt regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset. Kurset afholdes over 2 dage. Kurset er praktisk tilrettelagt, hvor opgaver er indlagt.

Læs mere
>EventList2017Dev

Deltag på 3 kursusdage inden for moms og afgifter og få certifikat på uddannelsen

Kurser og uddannelse

  • Brug vores personlige uddannelseskort og spar op til 50 pct.
  • Vi holder styr på dine kurser og din uddannelse
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til vores kurser og uddannelser.

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk