Moms kurser & Skat kurser | Kursus om skattefradrag, afgifter m.m.
Moms og afgifter

Moms og afgifter

Herunder finder du vores kurser med fokus på moms- og afgiftsområdet. Kurserne dækker en gennemgang af de grundlæggende momsregler, internationale regler for handel med varer og ydelser over landegrænser og forhold omkring fradrag og godtgørelse ved energiafgifter. Brug f.eks. et personligt uddannelseskort og spar op til 50 pct. på kursusbudgettet.

Aktuel moms og afgifter 2023

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. Fra i år har Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. Andre aktuelle temaer som behandles på kurset vil være: Energiafgifter, moms på fast ejendom og bilmoms.

Læs mere

Aktuel Moms og afgifter 2024

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. Fra 19. januar 2023 er Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. På kurset er medtaget moms- og afgiftsforhold vedrørende biler som aktuelt tema. En række ændringer i forhold til energiafgifter og godtgørelser indgår. Særlige moms- og toldmæssige konsekvenser af Storbritaniens udtræden af EU indgår sammen med en status på Quick-fix, E-handelspakken samt ny klimatold på visse vare som indføres fra efteråret 2023.

Læs mere

International Moms 2023

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Skattestyrelse har intensiveret kontrollen ved EU-salg uden moms og fra 1. juni 2023, vil alle momsdifferencer fremgå af momsindberetningen. Det skønnes at over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms. Fejl i momsindberetning takseres med bøde og korrektion potentielt tilbage til 1. januar 2020.

Læs mere

Momsfradrag A-Z

Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset gives endvidere en kort introduktion til den internationale moms. Fakturakrav og regnskabsbestemmelser herunder krav om afstemning af moms i forbindelse med momsangivelse gennemgås. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset og er medtaget i sammenhæng med kursets delemner.

Læs mere
>EventList2017Dev

MasterClass - 5 kurser efter eget valg

MasterClass bevis udstedes ved deltagelse på 5 kurser efter eget valg. MasterClass kan tages indenfor følgende områder: HR – Jura og Moms og afgifter. Brug personligt uddannelseskort og spar op til 50 pct. på kursusbudgettet.

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål.

Telefon: 7027 0026 / 2270 0026
Mail: jd@opkurser.dk