Moms kurser & Skat kurser | Kursus om skattefradrag, afgifter m.m.
Moms, Skat og Afgifter

Moms, Skat og Afgifter

Kurser og Uddannelser

Kurser inden for Moms, skat og afgifter

Bliv opdateret inden for moms, skat og afgifter og få vedligeholdt din viden og kunnen og dine faglige kompetencer. Vores undervisere er erfarne eksperter og rådgivere, der giver dig konkrete råd og sikrer din løbende og nødvendige faglige opdatering.

I 2019 retter vi  blikket på aktuelle emner på moms- og afgiftsområdet, herunder:

 • Ny EU-momsreform er på vej med betydning for handel over landegrænser
 • Forslag til en gennemgribende reform af hele energi- og miljøafgiftsområdet.
 • Korrekt dokumentation for at  opnå fradrag
 • Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej
 • Påkrævning af lokal moms herover landegrænserne på vej
   

Kurser og uddannelse

 • Du modtager et kursusbevis efter hvert kursus.
 • Tag kurser enkeltvis - eller som led i en uddannelse, hvor du modtager et certifikat.
 • En uddannelse skal være afsluttet inden for en 2-årig periode.
 • Du kan med stor fordel benytte rabatkort og deltage på op til dobbelt så mange kurser.

Hvis du ønsker en uddannelse

 1. Vælg dine kurser

  Vælg mindst fire kurser nedenfor til din egen uddannelse.

 2. Modtag certifikat

  Efter deltagelse på kurserne modtager du et certifikat på, at du har gennemført uddannelsen inden for moms, skat og afgifter.

Andreas Stahlberg

Andreas Stahlberg

Seniorkonsulent

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 5043 5043
Mail: as@opkurser.dk

Læg kursusforløb i kurven

Vælg de kurser din uddannelse skal bestå af og tryk på knappen "Læg kursusforløb i kurven"

Aktuel Moms 2019 (ny EU-momsreform på vej)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra SKAT. Desuden fokuserer vi på SKATs udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

Læs mere

Kursusdatoer

06. marts
København
27. marts
Silkeborg
14. maj
Odense
20. juni
Vejle
24. juni
København
28. oktober
København
29. oktober
Aarhus
05. november
Vejle
06. november
Roskilde

International Moms 2019 (ny EU-momsreform på vej)

Moms er om noget blevet et højaktuelt og prioriteret emne på dagsordenen. Såvel i EU, som hos politikere, myndigheder og viksomhederne selv. "International Moms" kommer ind på de relevante opmærksomheder i den forbindelse, herunder Brexit's betydning for den internationale handel. Endvidere barsler EU med at afskaffe "omvendt betalingspligt" for salg inden for EU. Vigtigt at være klar i forhold til disse nyheder i godt tid. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms. Meget brugbart kursusmateriale.

Læs mere

Kursusdatoer

25. april
Vejle
30. april
Hvidovre
02. oktober
Aarhus
03. oktober
København

Moms & Skat 2019

Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, bruttotræksordninger, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler fra SKAT.Kurset har været afholdt i ca. 10 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.

Læs mere

Kursusdatoer

24. april
København
29. april
Vejle
24. oktober
Aarhus
04. november
København

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du bare vil have en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Læs mere

Kursusdatoer

09. maj
København
27. maj
Vejle
25. juni
Aalborg
03. september
København
25. september
Aarhus
12. december
Roskilde
17. december
Vejle

Personalegodeskat & Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skatte- og momsmæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Ny afgørelse fra landsskatteretten betyder, at SKAT ikke i alle tilfælde kan underkende udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit, selvom arbejdsgiverkontrollen har været mangelfuld.

Læs mere

Kursusdatoer

15. maj
Aarhus
28. maj
København
26. september
Vejle
21. november
København

Skatteregnskabet Selskaber 2019

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Læs mere

Kursusdatoer

04. marts
København
11. marts
Vejle
>EventList2017Dev