Moms og Afgifter Master Class | Bred uddannelse inden for momsområdet
Moms og Afgifter - Master Class

Moms og Afgifter - Master Class

Moms og Afgifter - Master Class er rettet mod ansatte som arbejder med moms og afgifter og som ønsker en bredere uddannelse inden for momsområdet. Uddannelsen varetages af nogle af landet førende momsrådgivere. Uddannelsen har en varighed på 4 dage. Økonomi & Personale Academy udsteder et Master Class uddannelsesbevis når uddannelsen er gennemført. Momsreglerne fra A-Z er valgfrit, men anbefales ved et begrænset kendskab til reglerne.

Aktuel Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra Skatterådet. Desuden fokuserer vi på Skattestyrelsens udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

Læs mere

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over, hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra Skattestyrelsen, og bindende svar indenfor energiafgiftsområdet.

Læs mere

International Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

Læs mere

Momsfokus 1 - Investeringsgoder, biler, sammensatte leverancer mv.

På kurset gennemgås reglerne for investeringsgoder, sammensatte leverance, motorkøretøjer, handel med ydelser over landegrænser, Delvist momsfradrag og regulering af momsgrundlaget. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Læs mere

Momsfokus 2 - Kantinemoms, Hotelmoms, sponsorater mv.

På kurset indgår reglerne om kantinemoms, sponsorater, hotel og restauration, international handel med varer, fast ejendom og koncerninterne handler. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Læs mere

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Læs mere
>EventList2017Dev

Deltag på 4 kurser og få certifikat på gennemført Moms og Afgifter - Master Class-uddannelse

Yderligere information

  • Brug uddannelseskort til Moms og Afgifter – Master Class
  • Uddannelsen koster 10.000 kr. ved brug af uddannelseskort til 4 kurser/kursusdage
  • Ansvarlig for uddannelse: Director for Moms- og afgifter Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy, 5043 5043
  • Instruktører: Momspartner Rune Grøndahl KPMG og Manager Rasmus Bojsen, KPMG
  • Kontakt: Uddannelseschef Joachim Dauegaard, Økonomi & Personale Academy, 2270 0026
  • Deltagere på Master Class-uddannelsen tilbydes optagelse i Økonomi & Personales Moms og afgiftsnetværk
Andreas Stahlberg

Andreas Stahlberg

Director for Moms- og afgifter

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

Telefon: 5043 5043
Mail: as@opkurser.dk