Moms og Afgifter Master Class | Bred uddannelse inden for momsområdet
Moms og Afgifter - Master Class

Moms og Afgifter - Master Class

Moms og Afgifter - Master Class er rettet mod ansatte som arbejder med moms og afgifter og som ønsker en bredere uddannelse inden for momsområdet. Uddannelsen varetages af nogle af landet førende momsrådgivere. Uddannelsen har en varighed på 4 dage. Økonomi & Personale Academy udsteder et Master Class uddannelsesbevis når uddannelsen er gennemført. Momsreglerne fra A-Z er valgfrit, men anbefales ved et begrænset kendskab til reglerne.

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over, hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra Skattestyrelsen, og bindende svar indenfor energiafgiftsområdet.

Læs mere

Momsfokus 1 - Investeringsgoder, biler, sammensatte leverancer mv.

Det første kursus i rækken af et forløb på 3. På kurset gennemgås reglerne for investeringsgoder, sammensatte leverance, motorkøretøjer og handel med ydelser over landegrænser. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Læs mere

Momsfokus 2 - Kantinemoms, Hotelmoms, sponsorater mv.

Andet kursus i rækken af et forløb på 3. På kurset indgår reglerne om kantinemoms, sponsorater, hotel og restauration samt international handel med varer. Kurset indgår som en del af Moms Master Class.

Læs mere

Momsfokus 3 - Fast ejendom, Koncernintern handel, delvis moms mv.

Tredje og sidste kursus i momsfokus-forløbet. På kurset behandles momsreglerne for fast ejendom, koncerninterne handler, delvis momsfradrag samt regulering af momsgrundlaget. Kurset er en del af Moms Master Class.

Læs mere

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Læs mere
>EventList2017Dev

Deltag på 4 kurser og få certifikat på gennemført Moms og Afgifter - Master Class-uddannelse

Yderligere information

  • Brug uddannelseskort til Moms og Afgifter – Master Class
  • Uddannelsen koster 10.000 kr. ved brug af uddannelseskort til 4 kurser/kursusdage
  • Ansvarlig for uddannelse: Director for Moms- og afgifter Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy, 5043 5043
  • Instruktører: Momspartner Rune Grøndahl KPMG og Manager Rasmus Bojsen, KPMG
  • Kontakt: Uddannelseschef Joachim Dauegaard, Økonomi & Personale Academy, 2270 0026
  • Deltagere på Master Class-uddannelsen tilbydes optagelse i Økonomi & Personales Moms og afgiftsnetværk
Andreas Stahlberg

Andreas Stahlberg

Director for Moms- og afgifter

Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

Telefon: 5043 5043
Mail: as@opkurser.dk