Kurser om den nye persondataforordning | Persondata kursus
GDPR/Persondata

GDPR/Persondata

GDPR - MasterClass afholdes over tre dage og anbefales for ansatte som sidder med ansvaret for virksomhedens persondata, herunder som udpeget DPO´er. Har du på anden vis opnået et grundigt kendskab til reglerne, kan du vælge mellem ajourføringskurset "Persondata - update" eller Persondata - compliance og dokumentation. Har du specifikt brug for hvilke regler der gælder i ansættelsesforhold, anbefales kurset "Personoplysninger i ansættelsesforhold".

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold: Lovlig behandling af personoplysninger. Den registreredes rettigheder. Den dataansvarliges pligter. Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmynigheder.Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet. Kursusforløbet er udviklet i samarbejde med: Advokat, Legal Counsel, CIPP/E Reza Ahmadian, Kromann Reumert.

Læs mere

Persondata og ansættelsesforholdet

I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Centrale dele fra datatilsynets nye vejledning fra december 2020 om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold inddrages.

Læs mere

Personoplysninger - Compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.

Læs mere
>EventList2017Dev

Kurser i Persondata

Kurser og uddannelse

  • Deltag i alle kurser og få certifikat på, at du har gennemført persondataspecialist - uddannelsen
  • Uddannelsen skal være afsluttet inden for en 2 årig periode
  • Du kan med stor fordel benytte rabatkort og få op til dobbelt så mange kurser

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk