Kurser om den nye persondataforordning | Persondata kursus
GDPR/Persondata

GDPR/Persondata

GDPR - MasterClass afholdes over tre dage og anbefales for ansatte som sidder med ansvaret for virksomhedens persondata, herunder som udpeget DPO´er. Har du på anden vis opnået et grundigt kendskab til reglerne, kan du vælge mellem ajourføringskurset "Persondata - update" eller Persondata - compliance og dokumentation. Har du specifikt brug for hvilke regler der gælder i ansættelsesforhold, anbefales kurset "Personoplysninger i ansættelsesforhold".

E-handelsjura

Flere og flere virksomheder etablerer eller udvider deres fysiske forretning med en e-handelsløsning. Særligt efter COVID-19 og nedlukning af fysiske butikker har flere erhvervsdrivende og kunder rettet blikket på e-handel. Der er dog mange regler og regelsæt, som virksomheder skal have fokus i forbindelse med en e-handelsløsning. På kurset gennemgås juridiske problemstillinger og opmærksomhedspunkter i forbindelse med e-handelsløsninger og hvordan disse bedst kan håndteres.

Læs mere

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold: Lovlig behandling af personoplysninger. Den registreredes rettigheder. Den dataansvarliges pligter. Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmynigheder.Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb. Kursusforløbet er udviklet i samarbejde med: Advokat, Legal Counsel, CIPP/E Reza Ahmadian, Kromann Reumert.

Læs mere

Personoplysninger - Compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.

Læs mere

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Personoplysninger: Update med seneste praksis

Med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til GDPR giver kurset et mere dybdegående kendskab til centrale områder inden for GDPR. herunder risikoafdækning, sikkerhedsbrud, anmeldelse og underretning, overførsel af personoplysninger til tredjelande efter Schrems II afgørelse, databehandleraftaler mv.

Læs mere
>EventList2017Dev

Kurser i Persondata

Kurser og uddannelse

  • Deltag i alle kurser og få certifikat på, at du har gennemført persondataspecialist - uddannelsen
  • Uddannelsen skal være afsluttet inden for en 2 årig periode
  • Du kan med stor fordel benytte rabatkort og få op til dobbelt så mange kurser

Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk