Priser & afmeldingsvilkår | Økonomi & Personale A/S
Priser & afmeldingsvilkår

Priser & afmeldingsvilkår

Priser

  • Deltagergebyr for dagskurser: kr. 4.995 + moms
  • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 2.500 + moms
  • Netværksmedlemmer betaler ½ deltagergebyr- Gælder ikke hvis kurset allerede er til nedsat pris ‐ f.eks. i form af rabat eller brug af rabatkort.

Afmeldingsvilkår

  • Afmelding er vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart, medmindre andet er anført.
  • Ved afmelding/overflytning senere end 4 uger før kursusstart beregnes en pris på 25% af kursusprisen, dog 100% hvis afmelding/overflytning sker 2 uger eller senere før kurset.
  • Ved brug af rabatkort kan afmelding foretages uden ekstraomkostninger og mod tilbageførsel af klip indtil 1 uge før kursusstart.