Moms og afgifter
EventDetailsDEV
Conference:5429945---opersonal
ConferenceId:5429945---OPERSONAL
Event:

Moms og afgifter

Formål og indhold:
 
Netværket har som formål at sikre deltagerne et forum med erfaringsudveksling om aktuelle temaer og dagligdags problemstillinger inden for dansk og international moms- og afgiftsforhold. I netværket er tilknyttet Økonomi & Personale´s faste stab af undervisere, som i deres daglige virke beskæftiger sig med rådgivning om moms- og afgiftsforhold på alle niveauer. Temaer på møderne fastlægges i et samarbejde mellem deltagere og netværksledelsen. Som medlem betaler du halv pris på alle Økonomi- og Personales kurser. 

   
Indhold af medlemskab:

 • 4 årlige møder á 4 timers varighed
 • Deltagelse i digitalt netværk
 • ½ pris på alle kurser og konferencer
 • Faglig sparring - også mellem møderne 
 • Mulighed for at dele medlemskab med en kollega  

Udvalgte temaer for den kommende sæson:

 • Lovprogram 2021
 • EU´s momsreform - status
 • Klimaaftalen og betydningen heraf for godtgørelse mv. af energiafgifter
 • Brexit – moms og toldmæssige konsekvenser
 • Fast ejendom samt investeringsgoder
 • Motorkøretøjer
 • Koncerninterne handler
 • Kantinemoms, hotelmoms, restaurationsmoms mv.
 • Korrekt dokumentation for fradrag
 • Fakturakrav ved EU-handel
 • Varelagre i udlandet og momsregistreringspligt
 • Hovedleverancer/bi-leverancer
 • Energiafgifter og godtgørelser
 • Udtagningsmoms

Agenda på møder fastlægges i samarbejder mellem medlemmer og facilitator af netværket. 

Deltagere i netværket:

I netværket deltager ansatte, som i dagligdagen beskæftiger sig med moms- og afgiftsforhold. Deltagerne i netværket repræsenteres af både SMV´er og større internationale virksomheder samt rådgiversegmentet. 
Der er mulighed for at sende en stedfortræder på mødet, hvis man selv er forhindret i fremmøde.

Facilitatorer: 

 • Partner Rune Grøndahl, KPMG
 • Partner Anders Klinge, EY
 
Koordinator og kontaktperson: 

 • Netværksleder Joachim Dauegaard, Økonomi & Personale
 
Årskontingent:  8.000 kr. + moms
  
Deltagelse på enkeltmøder:  2.000 kr. pr. møde
 
Rabatkort til møder:  1.000 kr. pr. møde (ved køb af 10 klips rabatkort)

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.000,00
Ekskl. moms
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: