Løn og personale
EventDetailsDEV
Conference:5429993---opersonal
ConferenceId:5429993---OPERSONAL
Event:

Løn og personale

 Formål og indhold:
 
Netværket har som formål at sikre deltagerne et forum med erfaringsudveksling om aktuelle temaer og dagligdags problemstillinger inden for lønadministration og HR området (”løn- og personale”). I netværket er tilknyttet Økonomi & Personale´s faste stab af undervisere, som i deres daglige virke beskæftiger sig med rådgivning om løn- og personaleforhold på alle niveauer. Der er mulighed for at deltage på op til 6 årlige møder, der hver har en varighed af ca. 4 timer – svarende til et møde hver anden måned. Temaerne fastlægges i et samarbejde mellem deltagere og netværksledelsen. Som medlem betaler du halv pris på alle Økonomi- og Personales kurser.
 
Indhold af medlemskab:
 • 4 møder som vælges ud fra den foreløbige mødeplan
 • deltagelse i digitalt netværk med instruktørerne af netværket samt øvrige netværksmedlemmer
 • ½ pris på alle kurser og konferencer
 • Møderne har en varighed af ca. 4 timer   

Udvalgte temaer for den kommende sæson:
 • Lovprogram 2021
 • Krænkelser på arbejdspladsen – herunder psykisk arbejdsmiljø
 • Covid-19 tiltag – ansættelsesretlige konsekvenser
 • Den ny ferielov – udvalgte og aktuelle problemstillinger
 • Syge- og barselsdagpenge – udvalgte og aktuelle problemstillinger
 • Nye ansættelsesregler og lønvilkår for udenlandske ansættelser
 • Personoplysninger i ansættelsesforhold – udvalgte og aktuelle problemstillinger
 • GDPR
 • Ny indberetnings- og registreringspligt for mange nye "skatteordninger" (DAC6)
 • Lønindberetninger generelt – udvalgte og aktuelle problemstillinger
 • Personalegoder og godtgørelser – regler og indberetningsforhold
 • Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter
Inden hvert møde modtager deltagerne en agenda for dagen. Der er mulighed for at sende en stedfortræder på mødet, hvis man selv er forhindret i fremmøde.

Foreløbig mødeplan 2021:
 1. møde:     Lovprogram 2021 og konsekvenser af ”Covid-19” tiltag – for lønadministration og HR området
 2. møde:     Den ny ferielov – udvalgte problemstillinger
 3. møde:     Syge- og barselsedagpenge – udvalgte og aktuelle problemstillinger
 4. møde:     Personalegoder og godtgørelser for ansattes arbejdsrelaterede udgifter
 5. møde:     Ny indberetnings- og registreringspligt for mange nye "skatteordninger" (DAC6)
 6. møde:     GDPR og personoplysninger i ansættelsesforhold
 
Deltagere i netværket:
I netværket deltager ansatte, som i dagligdagen beskæftiger sig med løn- og/eller personaleforhold. Deltagerne i netværket repræsenteres af både SMV´er og større internationale virksomheder samt rådgiversegmentet.
 
Facilitatorer: 
 • Seniorrådgiver Rami Chr. Sørensen, Voldgiftsdommer mm.
 • Jørgen Frausing, TVC advokaterne
 • Advokat Mette Neve, Clemens Advokaterne
 
Koordinator og kontaktperson: 
 • Netværksleder Joachim Dauegaard, Økonomi & Personale
 
Årskontingent:  8.000 kr. + moms for 4 møder + halv pris på kurser + deltagelse i digitalt netværk
 
Deltagelse på enkeltmøder/ekstramøder ud over fire møder:  2.000 kr. pr. møde
 
Rabatkort til møder:  1.000 kr. pr. møde (ved køb af 10 klips rabatkort)

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte