Økonomi og regnskab
EventDetailsDEV
Conference:5443132---opersonal
ConferenceId:5443132---OPERSONAL
Event:

Økonomi og regnskab

Netværket har som formål at sikre deltagerne et forum med erfaringsudveksling om aktuelle temaer og dagligdags problemstillinger inden for økonomi- og regnskabsområdet, herunder moms- og afgifter, personalegodebeskatning og skattefri godtgørelser, fordringer til inddrivelse, skatteregnskabet, årsafslutning mv. I netværket er tilknyttet Økonomi & Personale´s faste stab af undervisere, som i deres daglige virke beskæftiger sig med rådgivning inden for de områder som behandles på netværksmøderne.

Indhold af medlemskab:

 • 4 årlige møder á 4 timers varighed 
 • deltagelse i digitalt netværk med instruktørerne af netværket samt øvrige netværksmedlemmer
 • ½ pris på alle kurser og konferencer
 • faglig sparring mellem møder    

Udvalgte temaer for den kommende sæson:

 • Ny lovgivning inden for netværksområdet (regnskab, skat, moms mv.)
 • EU´s momsreform - status
 • Klimaaftalen og betydningen heraf for godtgørelse mv. af energiafgifter
 • Brexit – moms og toldmæssige konsekvenser
 • Energiafgifter og godtgørelser
 • Årsregnskabslovgivning
 • Selskabsskat
 • Inddrivelse af fordringer
 • DAC6 – nye krav til indberetning af visse skatteordninger
 • Personalegodeskat

Mødepunkterne fastlægges i samarbejde med deltagere i netværket. 
 
Facilitatorer: 

 • Partner Rune Grøndahl, KPMG
 • Partner Anders Klinge, EY
 • CEO mv. Søren Pedersen
 
Koordinator og kontaktperson: 

 • Netværksleder Joachim Dauegaard, Økonomi & Personale
 
Årskontingent:  8.000 kr. + moms   
  
Deltagelse på enkeltmøder/ekstramøder ud over fire møder:  2.000 kr. pr. møde
 
Rabatkort til møder:  1.000 kr. pr. møde (ved køb af 10 klips rabatkort)

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.000,00
Ekskl. moms
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: