Årsafslutning - gør klar til revisor - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:aarsafslutning
ConferenceId:1452536---OPERSONAL
Event:vejle_2021_11_30
EventId:5392144---OPERSONAL

Årsafslutning - gør klar til revisor

Målgruppe:
Økonomi- og regnskabsmedarbejdere, herunder deres ledere. Endvidere vil revisorelever med fordel kunne deltage. Der forudsættes et "almindeligt" kendskab til regnskabsmæssige forhold - f.eks. på niveau med kurset: Bogholderi & Regnskab.
 
Kort om kurset:
Kurset giver dig en viden om de opgaver som skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Herunder hvilke specifikationer, afstemninger, periodiseringsposter mv. som skal bruges for at kunne udarbejde års– og skatteregnskabet. På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning som også indeholder en ”revisormappe” som kan tilpasses til egne forhold. Kurset giver forslag til hvordan årsafslutningen kan fremskyndes ("Fast closing")

Indhold:
 
Årsafslutning – almindelige forhold:

                                                                     
-       Opbygning af revisormappen – hvilke områder er nyttige at have med
-       Køreplan for årsafslutning – fra opstart til færdiggørelse
-       Er der forhold som jeg skal være opmærksom på før og efter årsafslutning
-       Samarbejdet med revisor – herunder samarbejde i løbet af året
-       Samarbejde med andre personer i forbindelse med årsafslutning
-       Fast closing - redskaber til at fremskynde årsafslutningen
 
Årsafslutning – de regnskabsmæssige forhold:
 
-       Periodiseringsposter - indtægter, omkostninger forudbetalinger mv.
-       Afstemning af lønposter og opgørelse af feriepengeforpligtelse
-       Andre afstemningsposter, herunder debitorer, kreditorer og renter
-       Værdiansættelse af debitorer, herunder hensættelser til tab
-       Opgørelse af gældsposter i kort og langfristet
-       Anlægskartoteket, om opbygning af et anlægskartotek, herunder køb, salg, udrangering mv. og afskrivninger
-       Få styr på alle mellemregningskonti
-       Sandsynliggørelse af moms
-       Analyse af debitor, kreditor og varelagersaldo – årsager til stigning/fald
 
Årsafslutning – de skattemæssige forhold:
 
-       Om de ”skattemæssige mindstekrav” til skatteregnskabet
-       Specifikationer til brug for skatteregnskabet
-       Afstemninger til brug for skatteregnskabet
-       Periodiseringer til brug for skatteregnskabet
-       Poster med kun delvis fradragsret
-       Poster uden fradragsret
-       Særlig vedrørende repræsentation ctr. reklame
 

 
Instruktør:
Reg.revisor, CEO / CFO Søren Petersen

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På dette kursus lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På kurset veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

30. november
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

29. november
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: