Afstemninger - den ny bogføringslov - Tilmeld dig webinar her
EventDetailsDEV
Conference:afstemninger_ny_bogfoeringslov
ConferenceId:6087633---OPERSONAL
Event:webinar_2022_10_05
EventId:6087635---OPERSONAL

Afstemninger - den ny bogføringslov

Virksomheden skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser vedrørende moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter.
Afstemningen skal senest foretages på datoen for udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger og angivelser.
Disse krav til afstemning af "økonomiske" indberetninger følger af den ny bogføringslov som vedtages inden sommeren 2022.

På dette webinar lærer du:

  • Hvilke afstemninger der skal foretages
  • Hvornår de skal foretages
  • Hvordan de skal udarbejdes

Efter webinaret har du viden om hvilke afstemninger som skal foretages "hvornår" og hvordan. 

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Læs og forstå et regnskab

På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. På kurset lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På dagen veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

05. oktober
Webinar
Fra 09:00 til 11:00
 
DKK 1.395,00
Ekskl. moms
Tilmeld
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: