Aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere
ConferenceId:703056----OPERSONAL
Event:vejle_2021_06_03
EventId:5331936---OPERSONAL

Aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder personaleoplysninger i ansættelsesforhold,  håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse. Endvidere gennemgås en række afledte konsekvenser i ansættelsesforhold af den igangværende Coronasituation. Whistleblowerordning for juridiske enheder i det offentlige er fremrykket så disse ordninger skal være implementeret senest 1. november 2020.
    
Update med seneste nyheder på det offentlige område
 • Whistleblowerordning - implementeringskrav fra 1. november 2020
 • Hjemmearbejdspladser - hvilke regler skal man være særlig opmærksom på
 • Covid 19: når ansatte ikke efterkommer mynighedernes anbefatlinger
 • Modregningsmuligheder ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Seneste ny om indberetning og forrentning af feriepenge som forbliver hos arbejdsgiver
 • Nye regler om løntilskud til offentlige arbejdsgivere
 • Nye regler for løntilskud til elevuddannelsesaftaler

Personaleoplysninger i ansættelsesforhold
 • Hvad må du lægge i en personalesag?
 • Offentlig myndigheds mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger af egen drift – behandlingsgrundlag
 • Hvad er den fornuftige og hensigtsmæssige kommunikation – også ud fra en personalepolitisk synsvinkel?
 • I hvilket omfang kan der  meddeles meroffentlighed i personalesager
 
Forvaltnings- og offentlighedsloven 
 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          
 • Notatpligt i personalesager        
 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 
 
Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked
 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering  eller lønbesparelser
 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre
 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd
 
Ligebehandling
 • Opdatering på seneste lovændringer i barselslovgivningen
 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 
 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov
 
Corona krisen og den ansættelsesretlige betydning for :
 • Fravigelse af ferieaftalernes varlingsregler - ferie der pålægges med forkortet varsel - Force majeur?
 • Ændring af fastlagt ferie fordi der er behov for arbejdskraften 
 • Overførsel af ferie hvis ferie er blevet suspenderet i ferieåret der sluttede 30 april 2020 
 • Sygefravær - rettigheder og pligter 
 • Databeskyttelse og registrering af Covid-19  hos arbejdsgiver - registrering og videregivelse af følsomme personoplysninger 
 
Opdatering nyeste ændringer på sygedagpengeområde, herunder 
 • Refusion af 1. sygefraværsdag, som følge af coronakrisen 
 • Hvilke betingelser er knyttet til denne mulighed 
 
Opdatering på de nye ferieregler og overgangsperioden - ny bekendtgørelse og indberetning til lønmodtagernes feriemidler 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Feriepenge til indefrysning og miniferieåret

Kurset har fokus på overgangsreglerne i forbindelse med den nye ferielov og særlige forhold i ferieloven, som har givet anledning til spørgsmål og uklarheder. Ny bekendtgørelse om indberetning af feriepenge er netop offentliggjort (juli 2020) og giver svar på mange af de hidtil uafklarede spørgsmål til indberetning i overgangsperioden, korrektion af indberetninger, herunder korrektion efter indberetningsperiodens udløb. Coronasituationen giver en række konsekvenser på ferieafholdelse i miniferieåret og efter den 1. september 2020. Om relevante overvejelser i denne sammenhæng.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Tid & Sted

03. juni 2021
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

02. juni 2021
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: