Aktuel Løn 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:aktuel-loen2018
ConferenceId:3846496---OPERSONAL
Event:

Aktuel Løn 2019

Målgruppe:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte ved SKAT og andre som er i berøring med lønspørgsmål kan med fordel deltage. Indholdet og gennemgangen er tilrettelagt så det rammer bredt.

Indhold
Vi tager igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på NYE problemstillinger og opmærksomheder i forhold til kurset i 2018 – og ikke mindst muligheder og løsninger. Bl.a. kommer vi særligt ind på følgende aktuelle emner:
 • Ny ferielov - hvordan indberettes det til eIndkomst
 • Nye indberetningspligter pr. 1/1 2019
 • Nye felter i eIndkomst
 • Arbejdsudleje – hænger du på arbejdsudlejeskatten?
 • Sponsorater – maskeret løn?
 • Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?
 • Skattefrie godtgørelser – et eviggyldigt risikoområde
 • Arbejdsgiverbetalt transport
 • Opdatering på ny Skattekontrollov og Skatteindberetningslov gældende fra 1/1 2019
Kurset tager som altid udgangspunkt i nyeste love, domme og afgørelser, og i år suppleret af små praktiske opgaver i løbet af dagen.
 
På ”Aktuel Løn” behandler vi år følgende aktuelle emner
Det er vigtigt, at have styr på de skattemæssige konsekvenser og indberetningspligterne, da manglende eller forkerte indberetninger kan medføre både bøde til arbejdsgiver og ubehagelige skattemæssige konsekvenser for medarbejderen:
 
Lønindberetning og eIndkomst
 • Opdatering på ny Skattekontrollov og Skatteindberetningslov gældende fra 1/1 2019
 • Nye indberetningspligter pr. 1/1 2019
 • Nye felter i eIndkomst  
 • Ny ferielov - hvordan indberettes det til eIndkomst 
 • Lønperiode/Dispositionsdato.  Der er en vigtig forskel, som ikke må overses…
 • Felt 11 - Befordringsfradrag
 • Løntimer - Hvorfor er de så vigtige
 • Periodeadvis - De skal gennemgås
 • Personalegoder - Felter i eIndkomst og koderne
 • B-indkomst - Hvem skal der indberettes på og hvor
 • Afstemning af eIndkomst - Tips og tricks
 • Rettelser - Husk at periodisere dem rigtigt
 • Skattekort - Brug det rigtige skattekort på det rigtige tidspunkt
 • Indberetninger på pensionsområdet 
 • Rettelser i nyt og gammelt år – deadlines, især ved tilbageførsel af for meget udbetalt løn – SKATs rolle ved tilbageførsel af pension
 
Udenlandske medarbejdere
 • Arbejdsudleje – hænger du på arbejdsudlejeskatten?
 • Forskerskatteordning - ændret pr.1 /1 2018

Udbetaler du A- eller B-indkomst? Det handler om indeholdelsespligten...
 • Er din underleverandør lønmodtager, honorarmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende?
 • Hvis SKAT statuerer A-indkomst (lønmodtagerforhold) hæfter arbejdsgiver som oftest for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag. Det kan blive rigtigt dyrt…
 • SKAT har udmeldt skærpet og øget kontrol af området fra efteråret 2018

SKAT kontrolområder i 2018/2019
Fra SKAT liste over sandsynlige kontrolområder ved arbejdsgiverkontrol, kræver nogle en særlig opmærksomhed, så dem dyrker vi nærmere:    
 • Fremmed arbejde – Rubrik 36+38
 • Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse (herunder 60-dages reglen)
 • Personalegoder - de særlige bagatelgrænser på 1.100 kr./6.100 kr.
 • Gaver til medarbejdere
 • Personalearrangementer
 • Rejseudgifter
 • Kursusudgifter
 • Sponsorater – maskeret løn/udbytte?
 • Personbiler og varebiler – Fri bil til rådighed

Andre udvalgte opmærksomheder
 • Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?
 • Ulykkesforsikringer
 • Feriehus/sommerhus
 • Fri bolig
 • Frirejser/bonuspoints
 • Broafgifter
 • Arbejdsgiverbetalt transport
 • Aflønning med aktieoptioner mv. - og evt. konsekvens for ansættelseskontrakten

Skattefrie godtgørelser – et risikoområde
 • Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber - hvor skal man være opmærksom, herunder iagttagelse af 60-dages reglen. At tage fejl her, kan blive en dyr fornøjelse 
 • SKAT har fuld fokus på korrekt dokumentation – den mindste formelle fejl kan udløse beskatning.
 • Godtgørelse ifbm. kørsel til kurser - særlige regler, som ofte overses..
 • Nyeste domme og afgørelser på området gennemgås

Kørsel i firmabiler – Kører medarbejderen rundt i en tikkende ”moms- og skattebombe”?
 • Beskatning af fri bil eller skattefri anvendelse? Herunder kørsel i specialindrettede køretøjer. Der er tale om komplicerede regler, og misforståelser kan koste særdeles dyrt.
 • Splitleasing af biler - et overset personalegode? Fordele og ulemper …
 • Praktiske eksempler gennemgås.

Praktiske opgaver
I løbet af kursusdagen vil vi desuden byde på et par små praktiske opgaver, der skal understøtte de teoretiske indlæg.

Berlingske den 28. januar 2015:
”Personalegoder som gaver, rejser og sundhedsforsikringer er det område, der volder virksomheder de største problemer, når de skal indberette oplysninger til SKAT - virksomhederne risikerer bøder ved gentagne fejl i indberetningerne, hvis de ikke opdages af revisorerne”.
 
 
Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”Løn & Personale”.
Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.
 
Obligatorisk efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for advokater med 7 timer.
 
Instruktører:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
Skattekonsulent Frank Olsen

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, nye regler begrænser ret til indsigt i helbredsoplysninger, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, nye regler om praktikpladsafhængig AUB-bidrag, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. På barselsområdet er beregningsreglerne for dagpengerefusion ændret i 2017 samtidig med at de er foretaget en række regelforenklinger. Fra 1. januar 2018 vedtages ny fleksibel fædreorlov. 1. februar 2018 indføres nye regler for "sorgorlov" og bortadabtion i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Løn & Personale 2019

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: