Aktuel Løn 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:aktuel-loen2019
ConferenceId:3846496---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_04_20
EventId:4719121---OPERSONAL

Aktuel Løn 2019

Målgruppe:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte i Skattestyrelsen og andre som er i berøring med lønspørgsmål kan med fordel deltage. Indholdet og gennemgangen er tilrettelagt så det rammer bredt.

Indhold
Med et helt nyt og aktuelt kursusprogram tager vi igen pulsen på lønområdet, og fokuserer på nye problemstillinger og opmærksomheder i forhold til 2018 – og ikke mindst muligheder og løsninger. Bl.a. kommer vi særligt ind på følgende aktuelle emner:
 • Ny ferielov – i relation til indberetning, skat mv.  
 • Opgørelse af feriepengeforpligtelse 2019 - nye regler
 • Indefrysning af feriepenge - opgørelse pr. ansat
 • Feriedifferenceberegning for ansatte med løn under ferie
 • Indberetninger på pensionsområdet
 • Skattefrie godtgørelser – et eviggyldigt risikoområde
 • Udvalgte personalegoder, der har Skattestyrelsens opmærksomhed
 • Arbejdsgiverkontrol - Når Skattestyrelsen kommer på besøg …

Kurset tager som altid udgangspunkt i nyeste love, domme og afgørelser.
 
På ”Aktuel Løn” behandler vi år følgende aktuelle emner
Manglende eller forkerte indberetninger kan medføre både bøde til arbejdsgiver og ubehagelige skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. I år kigger vi derfor nærmere på:
 
 
Lønindberetning og eIndkomst
 • Felt 11-anvendelse. Nye retningslinjer fra Skattestyrelsen
 • Indberetninger på pensionsområdet  - Skattestyrelsen har øget fokus herpå pga. for ringe datakvalitet
 • Korrekt anvendelse af Felt 55/56
 • Anvendelse af korrekt lønperiode – igen.  Bliver mere vigtigt fremadrettet…
 • Rettelser - nyt filformat – en lettere metode
   
Den nye ferielov
 • Indberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede - nye regler
 • Indberetning og beskatning for fratrædende funktionærer - inkl. i overgangsåret
 • Feriedifferenceberegning - eksempler med den ny ferielov
 • Fratrædende funktionær - opgørelse af ferietillæg og feriegodtgørelse
 • Feriepengeforpligtelsen til årsregnskabet
 • Feriepenge til indefrysning
 • Brug det rigtige skattekort ved beregning af feriegodtgørelse
     
Skattestyrelsens kontrolområder i 2019/2020
Vi gennemgår sandsynlige kontrolområder ved arbejdsgiverkontrol. Nogle kræver en særlig opmærksomhed, så dem dyrker vi nærmere:

 • A/B-indkomst-problematikken - opdatering
  Skattestyrelsen har udmeldt skærpet og øget kontrol af området.
  Er din underleverandør i et ’tjenestelignende forhold’ til dig, skal du indeholde A-skat og AM-bidrag…
   
Andre udvalgte opmærksomheder
 • Bagatlegrænserne for skatterie personalegoder 
 • Fratrædelsesgodtgørelse – hvornår kan den være skattefri?
 • Personlige sponsorater og økonomisk støtte af personer – B-indkomst? Driftsomkostning? Reklame? Repræsentation?
 • Bespisning af medarbejdere – bl.a. ved overarbejde, i frokostordninger, ’belønningsmiddage’ mv.
 • Almindelig personalepleje – hvornår er det ikke længere personalepleje, men løn?
 • Gaver til medarbejdere - hvornår skal de beskattes?
 • Firmasport og motion – skal deltagelse beskattes?
 • Arbejdsgiverbetalt stressbehandling – skattefri?

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse – et økonomisk risikoområde

 • Rejsebegrebet – afstand/varighed?
 • 60-dages reglen – Kørsel hjem-arbejde. Hvad er ’sædvanlig bopæl’ - Sommerhus?
 • Korrekt dokumentation - den mindste fejl, kan få store økonomiske konsekvenser
 • Risiko for at arbejdsgiver bliver erstatningspligtig over for medarbejder
 
Firmabiler
 • Elbiler – bl.a. opladning på arbejdspladsen. Beskatning?
 • Bevisbyrde – beskatning firmabil – er der rådighedsret eller ej
 • ’25-gange’ reglen – kørsel i firmabil - en overset mulighed?
 • Egenbetaling til fri bil – hvad kan reducere den skattepligtige værdi?
               
Andet
 • Skattekontoen - opmærksomheder

Praktiske opgaver
I løbet af kursusdagen vil vi som sædvanlig byde på et par små praktiske og forfriskende opgaver…
 
 
Berlingske den 28. januar 2015:
”Personalegoder som gaver, rejser og sundhedsforsikringer er det område, der volder virksomheder de største problemer, når de skal indberette oplysninger til SKAT - virksomhederne risikerer bøder ved gentagne fejl i indberetningerne, hvis de ikke opdages af revisorerne”.
 
 
Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”Løn& Personale”.
Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.
 
Obligatorisk efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for advokater med 7 timer.
 
Instruktører:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
Skattekonsulent Frank Olsen

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Løn & Personale 2019/2020

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

20. april 2020
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: