Aktuel Løn 2020 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:aktuel-loen2020
ConferenceId:3846496---OPERSONAL
Event:

Aktuel Løn 2020

Målgruppe:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte i Skattestyrelsen og andre som er i berøring med lønspørgsmål kan med fordel deltage. Indholdet og gennemgangen er tilrettelagt så det rammer bredt.

Indhold:

Aktuel løn 2020 har fokus på aktualiteter inden for løn- og personaleområdet: Feriepengeindberetninger i og efter overgangsperioden, den ny ”tilskudslov” (LAB – loven), nye beskatningsregler på firmabiler og fri telefon og internet, lønindberetning og E-indkomst, nyeste afgørelser og regler inden for barsel og sygedagpengeområdet samt udvalgte områder i ferieloven som fortsat kan være problemfyldte.  


 

Ny lovgivning og vigtige nye afgørelser:     

 • Nye tilskudsregler (den ny LAB - lov) fra 1. januar 2020 - hvad betyder den for arbejdsgiver
 • Feriepenge i overgangsperioden – inkl. ny bekendtgørelse fra oktober 2019
 • Nye regler for beskatning af firmabiler fra 1. januar 2020 - har tilbagevirkende kraft
 • Nedsættelse af beskatning fra 1. april 2020 på "Grønne firmabiler"
 • Nye regler for beskatning af fri telefon og internet fra 1. januar 2020
 • Lønindberetning og E-Indkomst
 • Opgørelse af feriepengeforpligtelse 2020
 • Indefrysning af feriepenge - opgørelse pr. ansat
 • Feriedifferenceberegning for ansatte med løn under ferie
 • Tillæg til refusion af barselsdagpenge fra 1. januar 2020
 • Indberetninger på pensionsområdet
 • Nyt direktiv om øremærket barsel til fædre
 • Ny praksis om ferieafholdelse i forbindelse med sygdom
 • Vigtig afgørelse (HR) i sygedagpengesag – om arbejdsgivers ret til modregning i løn
 • Arbejdsgiverkontrol - Når Skattestyrelsen kommer på besøg 
 • Skattepligt for ophævelse af elevaftaler mv.      


Lønindberetning og eIndkomst

 • Felt 11-anvendelse. Nye retningslinjer fra Skattestyrelsen
 • Indberetninger på pensionsområdet  - Skattestyrelsen har øget fokus herpå pga. for ringe datakvalitet
 • Korrekt anvendelse af Felt 55/56
 • Anvendelse af korrekt lønperiode – igen.  Bliver mere vigtigt fremadrettet…
 • Rettelser - nyt filformat – en lettere metode
   

Den nye ferielov

 • Indberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede - nye regler
 • Indberetning og beskatning for fratrædende funktionærer - inkl. i overgangsåret
 • Feriedifferenceberegning - eksempler med den ny ferielov
 • Fratrædende funktionær - opgørelse af ferietillæg og feriegodtgørelse
 • Feriepengeforpligtelsen til årsregnskabet
 • Feriepenge til indefrysning
 • Brug det rigtige skattekort ved beregning af feriegodtgørelse
     

Skattestyrelsens kontrolområder i 2019/2020
Vi gennemgår sandsynlige kontrolområder ved arbejdsgiverkontrol. Nogle kræver en særlig opmærksomhed, så dem dyrker vi nærmere. 
Instruktører:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
Skattekonsulent Frank Olsen
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget mange ændringer – særligt på sygedagpengeområdet. Senest er arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager begrænset (1. januar 2019). På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Løn og Personale 2020

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny "tilskudslov" fra 1. januar 2020, indberetning af feriepenge i overgangsperioden, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: