Aktuel Løn 2020 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:aktuel-loen2020
ConferenceId:3846496---OPERSONAL
Event:roskilde_2020_11_11
EventId:5265706---OPERSONAL

Aktuel Løn 2020

Målgruppe:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte i Skattestyrelsen og andre som er i berøring med lønspørgsmål kan med fordel deltage. Indholdet og gennemgangen er tilrettelagt så det rammer bredt.

Indhold:

Om feriepenge til indefrysning, miniferieperioden (1. maj til 30. september) og overførsel af ferie, nye tilskudskudsregler ved nyansættelser (LAB – loven), sygedagpenge og ferie, herunder ny praksis om modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Endvidere en gennemgang af aktuelle problemsstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller.
 

Personalegoder – regler og indberetning og arbejdsgiverkrav

 • Personalegoder – forstå de "almindelige regler"
 • Fri bil - rådighedsbegrænsning og lavere beskatning
 • Ny bilbeskatning fra 2020
 • Ikke indberetningspligtige personalegoder
 • Oplysningspligtige personalegoder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus vedrørende personalegoder mv.


Honorarindkomst, selvstændig virksomhed, almindelig ansættelse eller arbejdsudleje  
 • Kend reglerne – hvor går grænserne
 • ”Rette indkomstmodtager” – betydning for indkomstmodtager og arbejdsgiver
 • Arbejdsgivers risiko

Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter

 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko


Skats indsatsområder                                                                                           

 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter

Indefrosne feriepenge fra oktober 2020
 • Hvornår kan det betale sig?
 • Indefrysningsforpligtelsen - opgørelse heraf


Fristudskydelser af A-skat og AM bidrag under Covid-19

 • Indberetning - hvornår?
 • Indbetaling - hvornår?

Feriepenge til indefrysning:
 • Om arbejdsgivers forpligtelser
 • Indberetning for funktionærer og timelønnede
 • Indefrysningsperioden
 • Afholdelse af ferie i indefrysningsperioden – ”miniferieåret

Sygedagpenge

 • Sygedagpenge og ferie
 • Opfølgning i sygedagpengesager - modregning i løn - kontraktsmæssige konsekvenser

Den ny ferielov – udvalgte problemstillinger:

 • Indberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede 
 • Forskudsferie - herunder på tværs af ferieår
 • Overførsel af ferie

Nye løntilskudsregler:

 • Generelt om den ny løntilsudslov (LAB-lov)
 • Flexjobbere
 • Voksenlærlinge – nye regler

 
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. Med ny lov gældende fra 27/2 i år, er der åbnet op for sygedagpengebetaling i arbejdsgiverperioden. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Løn og Personale 2020

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny "tilskudslov" fra 1. januar 2020, indberetning af feriepenge i overgangsperioden, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

11. november
Roskilde
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Roskilde

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: