Aktuel Moms og afgifter 2022 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel-moms
ConferenceId:1160224---OPERSONAL
Event:

Aktuel Moms og afgifter 2022

KORT OM KURSET:
Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner, herunder moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser nyere klimaaftale og grøn skattereform, status på Quick Fixes samt den ny E-handelspakke fra EU.

INDHOLD:
Brexit: Moms- og toldspørgsmål i forlængelse af storbritaniens udtræden af EU
 • Generelt om handelsaftalen mellem UK og EU og praktiske erfaringer ind til nu
 • Muligheder for toldfrihed, herunder betydning for varernes oprindelse
 • Særregler for Nordirland
 • Øvrige konsekvenser for handel med UK – kan regler om trekantshandel, kædehandler og fjernsalg mv. fortsat anvendes?
 • Hvordan påvirker Brexit forholdet til kunder og leverandører i relation til leveringsbetingelser mv.?
 • Momsrefusion i UK
 • Leveringsbetingelse indgået med virksomheder og private inden Brexit                      

Klimaaftalen og konsekvenser for godtgørelse af afgifter mv.

 • Afgiftsreformen 
 • Grøn skattereform - konsekvenser for energiafgifter                                                    

 Quick fix - en status 
   • Dokumentationskrav for transport ved momsfri EU-varesalg
    • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
     • Ændring i betingelser for momsfrit EU-varesalg
     • Forenkling af kædetransaktioner

      Nyere regler, nyere praksis, Skats fokusområder:
     • Ny indberetningspligt på vej i momsangivelse (delvis fradrag)
     • Ny afstemningskrav i forbindelse med momsangivelse (jf. ny bogføringslov)
     • Telefonudgifter - på vej mod standardsatser
     • Nyere regler for udtagningsmoms (1. juli 2021)
     • Rentepålæg når momsen indbetales for sent - væsentlige ændringer
     • Ny OSS-ordning/Salg til private: tre nye ordninger fra 1. juli 2021
     • Skærpet momskontrol

     Aktuelle temaer 
     • Nyere regler vedr. fjernsalg ved B2C-salg, herunder håndtering i forbindelse med import af varer fra 3. lande og udvidelse af one-stop-shop-ordningen
     • Fast ejendom - herunder nye regler om udtagningsbeskatning
     • Indenlandsk omvendt betalingspligt - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse
     • Delvis momsfradragsret skærper praksis 


     Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

     Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

     International Moms 2023

     Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms.

     Momsreglerne A-Z - inkl. nyheder

     Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende momsregler.Kurset behandler herunder momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser samt regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset indgår nyeste regelændringer og nyheder på momsområdet fra regeringslovkatalog.

     Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

     Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

     Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
     Har du spørgsmål eller brug for hjælp: