Aktuel Moms og afgifter 2023 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel-moms
ConferenceId:1160224---OPERSONAL
Event:

Aktuel Moms og afgifter 2023

MÅLGRUPPE:
Momskonsulenter, bogholdere, kreditorbogholdere, regnskabsassistenten, regnskabschefen, økonomichefen, controllere, revisorer mv.

KORT OM KURSET
Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. Fra 19. januar 2023 er Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. På kurset er medtaget moms- og afgiftsforhold vedrørende biler som aktuelt tema. En række ændringer i forhold til energiafgifter og godtgørelser indgår. Særlige moms- og toldmæssige konsekvenser af Storbritaniens udtræden af EU indgår sammen med en status på Quick-fix, E-handelspakken samt ny klimatold på visse vare som indføres fra efteråret 2023.
 
Ny lovgivning, herunder lovgivning på vej samt praksisændringer
 • "100 pct." konstrol af momsdifferencer på indberegninge EU salg uden moms
 • Forrentning af moms- og afgiftskrav, markant udvidelse af reglerne  
 • Særlig problemstilling ved årlig korrektion af delmoms og renteberegning
 • Krav om momsafstemning senest på tidspunkt for indberetning af moms (v/ændring af bogføringsloven)
 • Delvis fradragsret/splitmoms – styresignal på vej
 • Andre styresignaler vedrørende momsfritagelser
 • Registreringsforhold, ny dom giver muligheder for planlægning
 • Udtagningsmoms, ændringer fra sidste år
 • Fokus på uoverensstemmelser mellem VIES og momsangivelsen.
 • Ændringer til indberetningerne til Intrastat.
 • Større fokus på ubevidste fejl
 • Godt nyt for virksomheders salgsfremmende ordninger
 • Styresignaler på vej vedrørende undervisning, uddannelse mv.
 • Øvrige styresignaler, praksisændringer mv. – orientering
 • "Eksportmomsordningen" - periodisk likviditetshjælp
Bilmoms- og afgifter
 • Overblik over reglerne for kørsel, herunder afgørelser og domme vedrørende mandskabsvogne
 • Bilmoms og elafgifter – herunder elbiler, hybrid, deleordninger og ladestandere
Fast ejendom
 • Handel med ejendomme, orientering
 • Udlejning af ejendomme, fokus på frivillig registrering, samt kommende ændringer
Momslovens fritagelsesbestemmelser
 • Gennemgang og overblik
 • Orientering om lønsumsafgift
 • Relevante afgørelser vedrørende fritagelser
Overdragelse af virksomhed
 • Nye afgørelser har sat fokus på reglerne
Handel med udlandet – international moms og told
 • "Klimatold" ved import af en række metaller fra efteråret 2023
 • Væsentlige ændringer i krav og retningslinjer
 • Fokus på forretningssted kontra fast driftssted
 • Momskontrol ved EU-handel – skærpet kontrol
 • Udland, fokus på kædehandel og trekanthandel med udgangspunkt i cases
 • Nye regler for transportydelser til lande udenfor EU
 • Status på Quick Fix
Brexit – problemstillinger ved Storbritaniens udtræden af EU
 • Generelt om handelsaftalen mellem UK og EU og praktiske erfaringer ind til nu
 • Muligheder for toldfrihed, herunder betydning for varernes oprindelse
 • Særregler for Nordirland
 • Øvrige konsekvenser for handel med UK – kan regler om trekantshandel, kædehandler og fjernsalg mv. fortsat anvendes?
 • Hvordan påvirker Brexit forholdet til kunder og leverandører i relation til leveringsbetingelser mv.?
 • Momsrefusion i UK
 • Leveringsbetingelse indgået med virksomheder og private inden Brexit                      
Energiafgifter
 • Overblik over gældende satser mv.
 • Udvalgte afgørelser
 • Fokus på ladestandere, opdatering med nyeste afgørelser

Instruktør:
Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

International Moms 2023

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Skattestyrelse har intensiveret kontrollen ved EU-salg uden moms og fra 1. juni 2023, vil alle momsdifferencer fremgå af momsindberetningen. Det skønnes at over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms. Fejl i momsindberetning takseres med bøde og korrektion potentielt tilbage til 1. januar 2020.

Momsreglerne A-Z - inkl. nyheder

Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende momsregler.Kurset behandler herunder momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser samt regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset indgår nyeste regelændringer og nyheder på momsområdet fra regeringslovkatalog.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

18. april
Hvidovre
06. september
Hovedstaden
07. september
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: