Aktuel Moms og afgifter 2021 - Tilmeld dig 1-dags kurset her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel-moms
ConferenceId:1160224---OPERSONAL
Event:

Aktuel Moms og afgifter 2021

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner, herunder moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på Quick Fixes samt den ny E-handelspakke fra EU som har virkning fra 1. juli 2021.


Kursusprogram:

Brexit: Moms- og toldspørgsmål i forlængelse af storbritaniens udtræden af EU
 • Generelt om handelsaftalen mellem UK og EU og praktiske erfaringer ind til nu
 • Muligheder for toldfrihed, herunder betydning for varernes oprindelse
 • Særregler for Nordirland
 • Øvrige konsekvenser for handel med UK – kan regler om trekantshandel, kædehandler og fjernsalg mv. fortsat anvendes?
 • Hvordan påvirker Brexit forholdet til kunder og leverandører i relation til leveringsbetingelser mv.?
 • Momsrefusion i UK


   Klimaaftalen og konsekvenser for godtgørelse af afgifter mv.

   • Afgiftsreformen pr. 1. januar 2021

    Quick fix - en status 
     • Dokumentationskrav for transport ved momsfri EU-varesalg
      • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
       • Ændring i betingelser for momsfrit EU-varesalg
       • Forenkling af kædetransaktioner

       Aktuelle temaer 

       • Nye regler pr. 1. juli 2021 vedr. fjernsalg ved B2C-salg, herunder håndtering i forbindelse med import af varer fra 3. lande og udvidelse af one-stop-shop-ordningen
       • Fast ejendom - herunder kommende regler om udtagningsbeskatning
       • Konsekvenser af Covid-19 på momsområdet
       • Indenlandsk omvendt betalingspligt - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse
       • Nyt styresignal om den momsmæssige behandling af salgsfremmeordninger; køb 9 og få 10 og lignende
       • Delvis momsfradragsret: nyt styresignal skærper praksis fra 2021 (pt i høring)

       Brexit og EU's momsreform

       Kurset har to store fokusområder: Brexit fra 1. januar 2021 og EU's momsreform. Endvidere udvalgte nyheder inden for den internationale moms.

       International Moms 2021

       Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms. Kursisterne får udleveret kursusmaterialet.

       Momsreglerne A-Z - inkl. nyheder

       Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende momsregler.Kurset behandler herunder momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser samt regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset indgår nyeste regelændringer og nyheder på momsområdet fra regeringslovkatalog.

       Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

       Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

       Relateret netværk - Moms og Afgifter

       Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

       Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
       Har du spørgsmål eller brug for hjælp: