Aktuel Moms 2020 (ny EU-momsreform på vej) - Tilmeld dig her
>EventDetailsDEV
Conference:aktuel-moms
ConferenceId:1160224---OPERSONAL
Event:

Aktuel Moms 2020 (ny EU-momsreform på vej)

Målgruppe:
Alle der arbejder med moms nationalt såvel som internationalt: Økonomi– og regnskabschefer samt deres medarbejdere - eller revisorer som ønsker overblik over området. Det er en fordel at have deltaget på vores kursus ”Momsreglerne fra A-Z" - eller have erfaring med moms gennem det praktiske virke i dagligdagen.
 
Kort om kurset: 
Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Ny EU-reform er på vej med betydning for handel over landegrænser. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra Skatterådet. Desuden fokuserer vi på Skattestyrelsens  udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden.
 
Indhold:
Skattestyrelsen har fortsat deres fokus på korrekt dokumentation, for at virksomheden kan opnå momsfradrag - herunder at de helt basale fakturakrav er opfyldt! Med udgangspunkt i aktuelle regler, nyeste domme og praksis gennemgås følgende:


Nye regler fra 1. juli 2019:
 • Nye momsregler for trekanthandel indenfor EU.
 • Den momsmæssige behandling af gavekort (single purpose vouchers)

Nye regler fra 1. januar 2020:
 • Nye skærpede dokumentationskrav ved EU varesalg
 • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
 • Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for EU
 • Forenkling af kædetransaktioner
 • Harmonisering og forenkling af reglerne for at bevise varetransport inden for EU med henblik på anvendelse af momsfritagelsen

Dansk Moms                           
 • Krav til korrekt dokumentation for at opnå momsfradrag – flere domme nægter fradrag pga. sjusk 
 • ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse
 • Reklame- og repræsentationsudgifter. Et minefelt… her er det vigtigt at kunne sondre rigtig
 • Hotelophold og restaurationsydelser  - særlige opmærksomheder   .
 • Receptioner, "Åbent Hus"-arrangementer mv. - maskeret løn?  
 • Telefoner, PC og internet – hvordan opgøres fradraget ved privatbenyttelse? Nu TO metoder...
 • Specialindrettede køretøjer - en tikkende momsbombe
 • NYT styresignal  om den momsmæssige behandling af salgsfremmeordninger;  køb 9 og få 10 ...  
 • NY EU-dom underkender Skattestyrelses praksis om momspligt på salg af bebyggede grunde hvor den eksisterende ejedom skal nedrives, og en ny opføres.                      

 
International Moms

Ny EU-reform på vej - bl.a. et opgør med "reverse charge"-konceptet
 • EU-kommissionen har netop godkendt fire kortsigtede forbedringer  (såkaldte Quick Fixes) af det nuværende momssystem. Disse skal implementeres i national ret og vil være gældende fra 1/1 2020.

 • Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej...     
 • Opkrævning af lokal moms herover landegrænserne på vej...         

 Reglerne om levering af varer og ydelser internationalt
 • Handel med ydelser; hovedregel og særregler, samt gennemgang af konkrete eksempler.
 • Handel med varer; hovedregel – og undtagelser, samt gennemgang af konkrete eksempler
 • Validering af udenlandske momsnumre. Hvor gøres det - og hvordan? Kun et ad gangen eller masse-validering?    
 • Fakturakrav ved EU-handel – opmærksomheder
 • Etablering af varelagre i udlandet. Call-off Stock eller konsignationslager? Momsregistreringspligt?
 • Dokumentationskrav for at kunne sælge momsfrit                                
 • Skærpede krav til dokumentationen ved afhentningssalg     
 • Specielle handelsforhold ved brug af mellemhandler - trekanthandel 
 • Kædehandler, forarbejdning af varer i udlandet mv. – praktiske eksempler gennemgås
 • Tilbagesøgning af moms fra udlandet. Hvornår er det muligt – og hvordan gøres det?
 • Udlæg og/eller viderefakturering? Den korrekte momsmæssige behandling…
 • Momsfritagne virksomheders pligter ved handel med udlandet


BLIV AJOURFØRT PÅ MOMSOMRÅDET
   
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i kategorien 'Skat'.

Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Moms, Skat & Afgifter" og "Bogholderi & Regnskab". Ved deltagelse på henholdsvis 4 og 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført   uddannelse.

Instruktør:
Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

International Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

Moms & Skat 2019

Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, bruttotræksordninger, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler fra SKAT.Kurset har været afholdt i ca. 10 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

20. oktober
Hvidovre
28. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: