Aktuel Moms og afgifter 2020/21 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel-moms
ConferenceId:1160224---OPERSONAL
Event:aarhus_2021_05_03
EventId:5489501---OPERSONAL

Aktuel Moms og afgifter 2021

Moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritaniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på EU momsreformen, den ny E-handelmomspakke fra EU samt opgør på vej med ”omvendt betalingspligt”, er blandt nyhederne på Aktuel moms 2021.


Kursusprogram:


Brexit: Moms- og toldspørgsmål i forlængelse af storbritaniens udtræden af EU

 • Handelsaftalen indgået mellem EU og UK
 • Varer som fritages for told
 • Forudsætninger for toldfritagelse
 • Dokumentationskrav med ny toldaftale   
 • Toldordninger ved import i UK
 • Frihandelsaftaler m.m. – mulighed for toldoptimering mv.
 • Told ved køb af varer fra Storbritannien, herunder betydningen i forhold til varernes oprindelse mv.
 • Særreglerne der gælder for Nordirland efter 31. december 2020
 • Momsrefusion i forhold til UK
 • Konsekvenser for handel med UK (trekanthandel, kædehandel mv.


  Klimaaftalen og konsekvenser for godtgørelse af afgifter mv.

  • Afgiftsreformen pr. 1. januar 2021

  EU momsreformen - en status

  • "Quick-Fix direktivet" 
  • Skærpede dokumentationskrav for transport ved momsfri EU varehandel
  • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
  • Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for EU
  • Forenkling af kædetransaktioner
  • Opgør med "omvendt betalingspligt" - hvad betyder det og hvad er tidshorisonten

  Nye EU-momshandelsregler vedrørende E-handel

  • Momssatser ændres ved salg til andre EU-lande
  • On-line platforme - krav om momsopkrævning
  • Ophævelse af særlig momsfritagelsesbestemmelse ved køb fra ikke EU lande
  • Udvidelse af One-stop-shop ordningen

  Aktuelle temaer 

  • Fast ejendom - herunder udtagning
  • Konsekvenser af Covid-19 på momsområdet
  • Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse
  • NYT styresignal om den momsmæssige behandling af salgsfremmeordninger; køb 9 og få 10 ...  
  • Delvis momsfradragsret: nyt styresignal skærper praksis fra 2021  Instruktør:
  Associate partner Asger Engvang, EY

  Brexit og EU's momsreform

  Kurset har to store fokusområder: Brexit fra 1. januar 2021 og EU's momsreform. Endvidere udvalgte nyheder inden for den internationale moms.

  International Moms 2021

  EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

  Moms og afgifter 1: Grundlæggende

  Der er tale om et kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering af investeringsgoder. Kurset afholdes over to dage (del 1 og del 2), hvor del 1 indeholder mere grundlæggende regler, mens del to gennemgår en række specielle forhold.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Moms og Afgifter

  Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

  Tid & Sted

  03. maj
  Aarhus
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Aarhus

  Andre datoer

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: