Aktuel Moms og afgifter 2020/21 - Tilmeld dig her
>EventDetailsDEV
Conference:aktuel-moms
ConferenceId:1160224---OPERSONAL
Event:odense_2021_06_15
EventId:5368631---OPERSONAL

Aktuel Moms og afgifter 2020/21

Nye krav til momsdokumentation fra 2020, afgiftsmæssige konsekvenser af den ny klimaaftale fra 1. januar 2021, Covid-19 og den momsmæssige betydning heraf, opgør med ”omvendt betalingspligt”, er indeholdt i dette kursus, om aktuelle moms- og afgiftsnyheder.

 

Nye momsregler fra 1. januar 2020

 • Quick-fix fra EU gældende fra 2020 – betydningen heraf
 • Nye skærpede dokumentationskrav ved EU varesalg
 • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
 • Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for EU
 • Forenkling af kædetransaktioner
 • Harmonisering og forenkling af reglerne for at bevise varetransport inden for EU med henblik på anvendelse af momsfritagelsen

Moms- og afgiftsændringer fra 1. januar 2021

 • Klimaaftalen og konsekvenser for godtgørelse af afgifter mv.
 • Status på implementering af den ny EU momsreform

Aktuelle temaer

 • Kantinemomsordninger og andre virksomhedsordninger– konsekvenser af Covid-19
 • Ændringer af momsangivelser – hvilke muligheder har arbejdsgiver
 • Manglende eller for sen momsbetaling – konsekvenser for arbejdsgiver
 • Moms ved brug af underleverandører – flere afgørelser underkender momsfradrag
 • Krav til korrekt dokumentation for at opnå momsfradrag – flere domme nægter fradrag pga. sjusk 
 • ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse
 • NYT styresignal om den momsmæssige behandling af salgsfremmeordninger; køb 9 og få 10 ...  
 • NY EU-dom underkender Skattestyrelses praksis om momspligt på salg af bebyggede grunde hvor den eksisterende ejendom skal nedrives, og en ny opføres                           

Reglerne om levering af varer og ydelser internationalt
 • Handel med ydelser; hovedregel og særregler, samt gennemgang af konkrete eksempler.
 • Handel med varer; hovedregel – og undtagelser, samt gennemgang af konkrete eksempler
 • Validering af udenlandske momsnumre. Hvor gøres det - og hvordan? Kun et ad gangen eller masse-validering?    
 • Fakturakrav ved EU-handel – opmærksomheder
 • Etablering af varelagre i udlandet. Call-off Stock eller konsignationslager? Momsregistreringspligt?
 • Dokumentationskrav for at kunne sælge momsfrit                                
 • Skærpede krav til dokumentationen ved afhentningssalg     
 • Specielle handelsforhold ved brug af mellemhandler - trekanthandel 
 • Kædehandler, forarbejdning af varer i udlandet mv. – praktiske eksempler gennemgås
 • Tilbagesøgning af moms fra udlandet. Hvornår er det muligt – og hvordan gøres det?
 • Udlæg og/eller viderefakturering? Den korrekte momsmæssige behandling…
 • Momsfritagne virksomheders pligter ved handel med udlandet


Instruktør:
Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

International Moms 2020

EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

Moms & Skat 2019

Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, bruttotræksordninger, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler fra SKAT.Kurset har været afholdt i ca. 10 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.

Momsreglerne fra A-Z

Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

15. juni 2021
Odense
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Odense

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: