Aktuel Skat 2016
EventDetailsDEV
Conference:aktuel-skat
ConferenceId:145946----OPERSONAL
Event:

Aktuel Skat 2016

Målgruppe:
Advokater, revisorer og andre rådgivere samt virksomhedsansatte, som arbejder med personskat. Det er en fordel med en god portion erfaring indenfor skatteområdet.

Kort om kurset:
Gennemgangen af seneste års ny lovgivning inden for personbeskatning, udvalgte afgørelser fra skat med principiel betydning. Udvalgte spørgsmål inden for virksomhedsskatteordningen er medtaget som særlig fokusområde. Udvalgte afgørelser hvor SKAT har haft særlig fokus, herunder ophør og indtræden af fuld skattepligt for fysiske personer indgår også på kurset som særligt tema.

Kursusmateriale:
Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag. Kursusmaterialet indeholder bl.a. mange ikke-offentliggjorte afgørelser, herunder afgørelser, hvor skatteyder har fået medhold.

Kursets indhold:

Gennemgang af udvalgt ny lovgivning, vedtaget i folketingsåret 2015/2016, herunder:
 • Retssikkerhedspakker
 • Udskydelse af forældelsesfrister
 • Justering af erhvervsbeskatning, som bl.a. omfatter endnu nogle ændringer af virksomhedsskatteloven
 • Ny Boligjobordning
 • Nye regler for medarbejderaktier
 • Nedsættelse af bo- og arveafgiften for erhvervsvirksomheder
 • Ændringer af regler om fastættelse af den offentlige ejendomsværdi 
 • Ny lov på vej om klageadgang over den offentlige ejendomsvurdering

Seneste nyt vedrørende virksomhedsskatteloven, herunder: 
 • Hvornår det udløser beskatning, hvis aktiver i virksomhedsskatteordningen stilles til sikkerhed for gæld, der ikke er medtaget i virksomhedsskatteordningen
 • Hvornår bankernes almindelige modregningsadgang kan udløse beskatning, da modregningsadgangen anses som en sikkerhedsstillelse.
 • Om den aktivitet, der udøves, opfylder kravene til at være erhvervsmæssig virksomhed, således at den kan placeres i
 • virksomhedsskatteordningen, herunder bevirke, at der sker udskydelse af beskatning af opsparet overskud.
 • Hvornår udlån af midler fra virksomhedsskatte-ordningen fører til, at det udlånte beløb anses for hævet med deraf følgende beskatning, samt hvad der gælder i forhold til sælgerfinansiering i forbindelse med eksempelvis generationsskifte.
 • Mulighederne for omvalg
 • Ophørsbeskatning

Udvalgte afgørelser indenfor områder, hvor SKAT har særlig fokus, herunder ophør og indtræden af fuld skattepligt for fysiske personer

Gennemgang af reglerne for, hvornår fysiske personer har fradragsret for tab på fordringer, samt hvornår de skal beskattes af tilsvarende gevinster

Om underviserne:
Torben Bagge, advokat (H), partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen og leder af firmaets skatteproces-afdeling, der p.t. består af 14 jurister. Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater og ekstern lektor i skatte- og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom Torben Bagge er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.    


Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”Skatteuddannelsen

Ved deltagelse på mindst 4 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

Se desuden vores nye kursus inden for aktuel skat: "Aktuel Skat 2017".


Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: